9/3/12

Μέχρι 30/4 οι αιτήσεις για το επιδοτούμενο πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων!

Σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι τις 30/4/2012 το Μέτρο 133 "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" για την προβολή και προώθηση αγροτικών προϊόντων ποιότητας στην εσωτερική αγορά, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σκοπός του Μέτρου (133) είναι η παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση. Στόχοι του Μέτρου είναι:
  1. Η ενημέρωση των καταναλωτών σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων, έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμα
  2. Η προώθηση των προϊόντων αυτών
Το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης για την παρούσα Πρόσκληση, ανέρχεται σε 4.000.000 Ευρώ (€).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο έχουν ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που απαρτίζονται αποκλειστικά από δικαιούχους του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων». Επαγγελματικές ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών.

Στα πλαίσια του Μέτρου ενισχύονται επιχειρησιακά σχέδια δράσης μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, που περιλαμβάνουν επιλέξιμες δράσεις ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης ενός συγκεκριμένου προϊόντος ποιότητας στην εσωτερική αγορά. Η Δημόσια Δαπάνη, που χορηγείται ως ενίσχυση στους δικαιούχους, ανέρχεται στο 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων στο 30%. Το μέγιστο ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανά δικαιούχο ομάδα παραγωγών, ανέρχεται σε 100.000 € και η αντίστοιχη Δημόσια Δαπάνη σε 70.000 €. Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου 2012 και θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 30η Απριλίου 2012.
Αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης, η χορηγούμενη ενίσχυση, η διαδικασία ένταξης, οι διαδικασίες υλοποίησης και καταβολής της ενίσχυσης, οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι κυρώσεις περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5275249, -251, -084) και στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr .

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger