9/3/12

Χαμηλότοκα δάνεια σε ΜΜΕ της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών μέσω 3 ελληνικών τραπεζών και του JEREMIE!

Διαθέσιμα στις επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς είναι πλέον τα συγχρηματοδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια "Jeremie ICT", καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση των τριών νέων συμφωνιών που υπέγραψε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), το οποίο διαχειρίζεται την εφαρμογή της πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τρεις ελληνικές τράπεζες, την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, την Άλφα Τράπεζα και την Εμπορική.

Οι ανωτέρω συμφωνίες προβλέπουν τη χορήγηση δανείων ύψους έως 500.000€ σε μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, είτε επιχειρήσεις άλλων κλάδων, για τη χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συνολικού ύψους 180 εκ ευρώ, μέσω του χρηματοπιστωτικού προϊόντος «Εργαλείο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης για ICT» της Πρωτοβουλίας JEREMIE, με την αξιοποίηση πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ 2007-2013).


Το συγκεκριμένο προϊόν αποτελεί μέρος της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που υπογράφηκε κατόπιν διαπραγματεύσεων της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, για την επέκταση του πλαισίου συνεργασίας τους, με σκοπό την ενίσχυση επενδύσεων στην Τεχνολογική Καινοτομία, μέσω πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» που αξιοποιούνται από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία JEREMIE.

Σκοπό της συμφωνίας, που πλέον έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, αποτελεί η προώθηση νέων μορφών στήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας και, πιο συγκεκριμένα, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Τα προϊόντα Επιμερισμού Κινδύνου συγχρηματοδοτούνται από το Χρηματοδοτικό Ταμείο JEREMIE και τις επιλεγμένες τράπεζες σε ποσοστό 50%-50%, επιμερίζοντας το ρίσκο. Τα δάνεια που χορηγούνται έχουν ιδιαίτερα ελκυστικά, μεταβλητά επιτόκια (από 2,5%), ενώ, παράλληλα, θα ωφελήσουν πολλαπλώς τις ελληνικές επιχειρήσεις, χάρη στις μειωμένες παράλληλες απαιτήσεις (collaterals).

Παράλληλα, βρίσκεται σε τελικό στάδιο η ανάδειξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων των επενδυτικών σχημάτων που θα συμμετάσχουν στα δύο άλλα χρηματοδοτικά προϊόντα "Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών" για την ενίσχυση των επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger