29/3/12

Κλάδος εκτυπώσεων: σε επίπεδα 2005 και παλαιότερα η αγορά στην Ελλάδα το 2011

Συνεχίζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό η παραγωγική συρρίκνωση της βιομηχανίας εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων. Η πτώση της παραγωγής της τον Ιανουάριο του 2012 ανήλθε σε 28,4% και ήταν υπερδιπλάσια της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του 2011.

Συγχρόνως, η πτώση του κύκλου εργασιών του κλάδου τον περασμένο Ιανουάριο ανήλθε σε 34,5% και ήταν κι αυτή υπερδιπλάσια της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του 2011.

Η παραγωγική συρρίκνωση του κλάδου κατά το 2011 ανήλθε σε σχεδόν 25%. Σε σχέση με το 2010, μάλιστα, ο ρυθμός μείωσης της παραγωγής ήταν 75% υψηλότερος. Το 2011 ήταν το πέμπτο συνεχόμενο έτος που ο κλάδος εμφανίζει πτωτικά παραγωγικά μεγέθη. Η σωρευτική πτώση της παραγωγής του την τριετία 2009- 2011, σε σχέση με το 2008, δηλαδή από τη χρονιά εκδήλωσης της κρίσης, ανέρχεται σε 42,6%.

Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 4,1% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

Όπως προκύπτει από προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συνολική παραγωγή εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων στη χώρα μας την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2011, σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2010, ήταν μειωμένη κατά 24,6%, σε επίπεδα τα οποία είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 42,9%. Πιο συγκεκριμένα, το 2011 μειώθηκε η παραγωγή εργασιών εκτύπωσης εφημερίδων κατά 28,9%, των εργασιών εκτύπωσης περιοδικών, βιβλίων, διαφημιστικών και λοιπών εντύπων κάθε είδους κατά 26,9% και των συναφών με την εκτύπωση βοηθητικών εργασιών/υπηρεσιών κατά 9,35%.

Η παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου κινήθηκε καθοδικά και τους δώδεκα μήνες του περασμένου έτους. Η εξέλιξη του συνολικού όγκου της παραγωγής του το 2011 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, έχει ως εξής: -9,3% τον Ιανουάριο (-14,5% τον ίδιο μήνα του 2010), -23,7% τον Φεβρουάριο (-1,9%), -20,2% τον Μάρτιο (-5,0%), -23,4% τον Απρίλιο (-13,0%), -25,4% τον Μάιο (-17,2%), -15,2% τον Ιούνιο (-12,6%), -21,5% τον Ιούλιο (-18,3%), -21,9% τον Αύγουστο (-15,8%), -26,6% τον Σεπτέμβριο (-23,3%), -35,1% τον Οκτώβριο (-9,0%), -24,7% τον Νοέμβριο (-19,9%) και -29,9% τον Δεκέμβριο (-14,1%).

Επίσης, στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2011 ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, κατά 26,5% (2010/2009: -15,7%). Πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδά του και τους δώδεκα μήνες. Η εξέλιξή τους ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, έχει ως εξής: -12,4% τον Ιανουάριο (-21,0% τον ίδιο μήνα του 2010), -24,1% τον Φεβρουάριο (-3,0%), -27,5% τον Μάρτιο (+0,3%), -25,5% τον Απρίλιο (-13,0%), -20,9% τον Μάιο (-18,7%), -18,9% τον Ιούνιο (-14%), -20,5% τον Ιούλιο (-19,4%), -24,2% τον Αύγουστο (-16,0%), -23,1% τον Σεπτέμβριο (-24,7%), -38,7% τον Οκτώβριο (-16,6%), -24,7% τον Νοέμβριο (-22,8%) και -30,4% τον Δεκέμβριο (-19,3%).

Η μέση αύξηση των τιμών των προϊόντων του το 2011 ήταν 1,2%. Τα έσοδά του, που το 2005 αποτελούσαν επίσης το 1,2% των συνολικών εσόδων του βιομηχανικού τομέα, το 2011 ήταν κατά 41,3% χαμηλότερα από τα έσοδα που είχε παρουσιάσει το έτος 2005. Σε σύγκριση με το έτος 2005, οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2011 ήταν κατά 12,0% υψηλότερες.

Από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 ως το ίδιο τρίμηνο του 2011 οι θέσεις εργασίας στον κλάδο μειώθηκαν κατά 6.651. Οι απασχολούμενοι περιορίστηκαν από 23.564 άτομα στα 16.913 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 28,2%. Την τριετία 2009-2011 η απασχόληση συρρικνώθηκε κατά 52,5%, με απώλεια 18.720 θέσεων εργασίας.

Επίσης, από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 ως το ίδιο τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των ανέργων του κλάδου αυξήθηκε κατά 148,8%, φτάνοντας τα 5.512 άτομα, από 2.215 άτομα έναν χρόνο πριν. Οι άνεργοι του κλάδου το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ήταν 1.712 άτομα, δηλαδή 68,9% λιγότεροι.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger