28/3/12

15 νέα προϊόντα στη λίστα με τα κορυφαία εξαγώγιμα προϊόντα στην Ελλάδα! Σε ποιούς κλάδους να επενδύσετε!

Η κατά 37% αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά το 2011 είναι αποτέλεσμα της γενικότερης αύξησης των εξαγωγών σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Σημαντικότερο ρόλο έπαιξαν τα καύσιμα, οι εξαγωγές των οποίων τριπλασιάστηκαν αλλά και τα βιομηχανικά προϊόντα που εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη κατηγορία εξαγόμενων προϊόντων (46% του συνόλου των εξαγωγών).

Σε ότι αφορά τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα, με βάση την πενταψήφια ανάλυση, προκύπτει "ανανέωση" της σχετικής κατάταξης, με την είσοδο 15 νέων προϊόντων, κυρίως από τους κλάδους των δομικών υλικών, των μηχανημάτων-συσκευών, λιπασμάτων, αλλά και των τροφίμων-ποτών (φράουλες, καπνιστά ψάρια, νερά).
Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 11% (στα 10.230,5 εκ. ευρώ από 9.213,3 εκ. ευρώ) κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης των εξαγωγών στη σημαντικότερη υποκατηγορία βιομηχανικών προϊόντων, τα βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη (αύξηση 27%, στα 4.138 εκ. ευρώ από 3.259 εκ. ευρώ), αλλά και της αύξησης που σημειώνεται στην υποκατηγορία μηχανήματα & υλικό μεταφορών (αύξηση 9%, στα 2.139 εκ. ευρώ από 1.962 εκ. ευρώ). Η άλλη μεγάλη υποκατηγορία βιομηχανικών προϊόντων τα χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.) εμφανίζει στασιμότητα (-0,8%, στα 2.346 εκ. ευρώ από 2.366 εκ. ευρώ), ενώ αντίστοιχα αποτελέσματα (οριακή μείωση -1,1%) καταγράφεται και για την υποκατηγορία διάφορα βιομηχανικά είδη (στα 1.608 εκ. ευρώ από 1.626 εκ. ευρώ).

Οι εξαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 258,8% (στα 6.568,5 εκ. ευρώ από 1.830,6 εκ. ευρώ) και πλέον αποτελούν τη δεύτερη σε αξία εξαγωγών κατηγορία προϊόντων, καλύπτοντας το 29,3% του συνόλου των εξαγωγών και ξεπερνώντας σε αξία τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων.

Η αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων κατά 4,2% (στα 4.096 εκ. ευρώ έναντι 3.930 εκ. ευρώ) οφείλεται στην σχεδόν ομοιόμορφη αύξηση των εξαγωγών και στις τρεις υποκατηγορίες προϊόντων. Κυρίως όμως στην αύξηση κατά 4,2% (σε 3.232 εκ. ευρώ από 3.100 εκ. ευρώ) των εξαγωγών της υποκατηγορίας τρόφιμα και ζώα ζωντανά που απορροφούν πάνω από τα 3/4 των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Οι αυξήσεις των εξαγωγών των δύο άλλων υποκατηγοριών είναι κατά 4,7% για την υποκατηγορία ποτά & καπνός (στα 566 εκ. ευρώ από 540 εκ. ευρώ) και κατά 3,1% για την υποκατηγορία λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης (στα 299 εκ. ευρώ από 290 εκ. ευρώ).

Οι εξαγωγές πρώτων υλών εμφανίζουν μικρή μείωση κατά -6,6% (στα 889 εκ. ευρώ από 952 εκ. ευρώ) και είναι η μοναδική κατηγορία προϊόντων που έχει πτωτικές τάσεις για το 2011, ενώ και τα άλλα προϊόντα έχουν αύξηση των εξαγωγών κατά 43% (στα 668 εκ. ευρώ από 467 εκ. ευρώ).

Όσον αφορά στις εισαγωγές, η σημαντικότερη υποχώρηση η οποία καθορίζει και τη συνολική μείωση τους το 2011 (κατά -10%), σημειώθηκε στα βιομηχανικά προϊόντα κατά -17,6% (στα 24.284 εκ. ευρώ από 29.463 εκ. ευρώ), που συμμετέχουν με ποσοστό 56% στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών. Αυξημένες (κατά 2,2%) ήταν οι εισαγωγές της τρίτης σε σημασία κατηγορίας προϊόντων, των αγροτικών προϊόντων (στα 5.917 εκ. ευρώ έναντι 5.788 εκ. ευρώ στο 2010, αλλά και οι μικρότερης αξίας εισαγωγές της κατηγορίας πρώτες ύλες κατά 20,4% (σε 1.434 εκ. ευρώ από 1.191 εκ. ευρώ). Στα ίδια επίπεδα με το 2010 κυμάνθηκαν οι εισαγωγές της δεύτερης σε σημασία κατηγορίας προϊόντων, τα καύσιμα (στα 11.617 εκ. ευρώ). Ενώ οι πολύ χαμηλές σε αξία εισαγωγές της κατηγορίας είδη & συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες μειώθηκαν κατά -39% (στα 21 εκ. ευρώ από 34 εκ. ευρώ).

Κατά επιμέρους κλάδους

Σε μία περαιτέρω εμβάθυνση των κλάδων προϊόντων, για τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα, προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, με εξαγωγές συνολικής 2.587 εκ. ευρώ, εκπροσωπεί το 11,52% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Η επίδοση αυτή επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή 23 προϊόντων, εκ των οποίων τα καπνιστά ψάρια, οι φράουλες και τα εμφιαλωμένα νερά, δεν εμφανίζονταν στην αντίστοιχη λίστα του 2010.

Το 2010, οι εξαγωγές του κλάδου με 2.603 εκ. ευρώ αντιστοιχούσαν στο 15,88% των συνολικών εξαγωγών, με τη συμμετοχή και των προϊόντων ζαχαροπλαστικής, που πλέον δεν εμφανίζονται στη λίστα του 2011.

Ο κλάδος των προϊόντων καπνού, με εξαγωγές ύψους 345 εκ. ευρώ, αντιστοιχεί στο 1,54% των συνολικών εξαγωγών, ενώ το 2010, με εξαγωγές 327 εκ. ευρώ, αντιστοιχούσε σε ποσοστό 2%. Τον κλάδο εκπροσωπούν τα καπνά χωρίς αφαίρεση μίσχων και τα τσιγάρα.

Σημαντική είναι η μείωση τόσο τις συνολικής αξίας, όσο και του ποσοστού συμμετοχής στις συνολικές εξαγωγών των προϊόντων του κλάδου του βαμβακιού. Από τα 411 εκ. ευρώ, υποχώρησαν στα 279 εκ. ευρώ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους να μειωθεί από το 2,51% στο 1,24%.

Τη μερίδα του λέοντος αποσπούν τα προϊόντα πετρελαίου, με τη νέα προσθήκη της ασφάλτου, ξεπερνώντας το 28,7% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, με την επίδοση των 6.448 εκ. ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο, μεγάλη είναι και η αύξηση των προϊόντων ενέργειας και ειδικά του βουτανίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, που από το 0,79% του συνόλου το 2010, απέσπασαν το 2011 το 1,19%, μετά την αύξηση των εξαγωγών τους από τα 128 εκ. ευρώ στα 267 εκ. ευρώ.

Σημαντική είναι η μείωση και για τις χρωστικές ουσίες, που υποχώρησαν από το 0,41% του συνόλου το 2010, στο 0,22% το 2011, με αξία εξαγωγών 48 εκ. ευρώ.

Κάτω από το όριο του 1 δις ευρώ (918 εκ. ευρώ), υποχώρησαν και οι εξαγωγές των φαρμακευτικών-καλλυντικών-απορρυπαντικών, με αποτέλεσμα το 2011 να αντιστοιχούν στο 4,09% του συνόλου των εξαγωγών (από 6,74% το 2010).

Εκπροσώπηση στο ΤΟΡ 100, καταγράφεται το 2011 και για τα λιπάσματα, με εξαγωγές αξίας 73 εκ. ευρώ, ήτοι το 0,33% του συνόλου, ενώ απώλειες σημειώνονται για τον κλάδο των πλαστικών (από τα 540 εκ. ευρώ στα 464 εκ. ευρώ), με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους να διαμορφώνεται στο 2,07%.

Οι επιδόσεις των προϊόντων αργιλίου ενίσχυσαν σημαντικά τον κλάδο των βιομηχανικών δομικών υλικών, που κατατάσσεται στη δεύτερη θέση των κλάδο, με ποσοστό συμμετοχής 11,94% και αξία εξαγωγών 2.680 εκ. ευρώ. Νέες είσοδοι στον ΤΟΡ 100 σημειώνονται για τα πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου, για είδη χοντροσύρματος, για ράβδους χαλκού και σωλήνες μη κυκλικής τομής.

Σημαντική αύξηση εξαγωγών, αλλά και σταθεροποίηση του ποσοστού συμμετοχής τους στο σύνολο των εξαγωγών προκύπτει για τα προϊόντα του κλάδου των μηχανημάτων-εξοπλισμού. Όσα από τα προϊόντα του κλάδου κατατάσσονται μεταξύ των 100 πρώτων, συνιστούν υποκλάδο με εξαγωγές αξίας άνω των 1.000 εκ. ευρώ και ποσοστό 4,52% του συνόλου. Αξιοσημείωτη είναι η είσοδος στη σχετική κατάταξη των συσκευών μετάδοσης ήχου, εικόνας και δεδομένων, αλλά και των μερών αυτών των συσκευών, που αποτελούν εξαγωγές έντασης τεχνολογίας.

Στον αντίποδα, περαιτέρω μείωση καταγράφεται για τους κλάδους των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των προϊόντων ένδυσης. Τα πλεκτά υφάσματα και τα νήματα από βαμβάκι σημείωσαν εξαγωγές συνολικής αξίας 119 εκ. ευρώ, ήτοι το 0,53% του συνόλου, ενώ τα προϊόντα ένδυσης εξαγωγές 523 εκ. ευρώ (2,33% του συνόλου). Από την κατάταξη επιβεβαιώνεται η διατήρηση μεριδίων στη διεθνή αγορά για τα ελληνικά πλεκτά, αλλά και η δυναμική των προϊόντων γουνοδέρματος.

Σε ότι αφορά τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των εξαγωγών παιχνιδιών, αξίας 71 εκ. ευρώ, με αποτέλεσμα να κατατάσσονται πλέον στην 49η θέση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 100 πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα αντιστοιχούν πλέον στο 76% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, από το 57% το 2010.

Η λίστα με τα κορυφαία εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας (σε 5ψήφια ανάλυση και με εξαγωγές άνω των 200 εκατ. ευρώ), διαμορφώνεται ως εξής:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger