24/2/12

Πτωτική πορεία για την αγορά ζωοτροφών για κτηνοτροφία και για κατοικίδια!

Μικρές ετήσιες διακυμάνσεις παρουσίασε ο όγκος της εγχώριας κατανάλωσης σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία, τα τελευταία χρόνια, ενώ πτωτικές τάσεις παρουσίασε και η κατανάλωση τροφών για κατοικίδια ζώα. Αυτό προέκυψε, μεταξύ άλλων, από κλαδική μελέτη, που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Icap Group.

Ειδικότερα, ο όγκος της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία εμφάνισε μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου της τάξης του 3%, την περίοδο 2003-2008. Το 2009, παρατηρήθηκε μείωση περίπου 5%, ενώ, το 2010, παρουσίασε μικρή άνοδο κατά 1,4%.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, οι τροφές, που προορίζονται για τη σίτιση των πτηνών και των αιγοπροβάτων, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς. Η ζήτηση καλύπτεται ουσιαστικά από την εγχώρια παραγωγή, ενώ οι εισαγωγές σε τελικά προϊόντα είναι περιορισμένες. Οι εξαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Η αγορά των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία είναι διασπαρμένη μεταξύ πολλών επιχειρήσεων.

Σχετικά με την εξέλιξη της αγοράς ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα, καθώς και τις προοπτικές εξέλιξης του κλάδου, αναφέρονται επεσήμανε τα εξής: Ο όγκος της εγχώριας κατανάλωσης ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα παρουσίασε σημαντική άνοδο, την προηγούμενη δεκαετία. Τα τελευταία, όμως, έτη ο ρυθμός της ετήσιας μεταβολής βαίνει μειούμενος, τη δε διετία 2009-2010 ήταν αρνητικός, διαμορφούμενος στο -4,3%. Η ζήτηση καλύπτεται, κυρίως, από εισαγόμενα προϊόντα. Ο μεγαλύτερος όγκος τροφών για κατοικίδια ζώα διοχετεύεται στην αγορά, μέσω των σούπερ μάρκετ και καταστημάτων ειδών μικρών ζώων (pet shops). Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κατανάλωση ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (σε ποσότητα), τη διετία 2011-2012, αναμένεται να κινηθεί μεταξύ σταθερότητας και μικρής πτώσης. Η συνολική αγορά των τροφών κατοικίδιων ζώων (σε ποσότητα) προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει μικρούς πτωτικούς ρυθμούς, την ίδια περίοδο.

Στο πλαίσιο της μελέτης, πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση δείγματος εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία, καθώς και στον τομέα των τροφών για τα κατοικίδια, για την πενταετία 2006-2010.

Επιπλέον, συνετάχθησαν ομαδοποιημένοι ισολογισμοί, για τη διετία 2009-2010.

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού 27 αντιπροσωπευτικών παραγωγικών επιχειρήσεων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία προέκυψαν τα εξής: Οι συνολικές πωλήσεις τους παρουσίασαν αύξηση 7%, το 2010/2009, αλλά τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 2,7%, την ίδια περίοδο. Ωστόσο, η σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων 36% οδήγησε στην εμφάνιση κερδοφόρου αποτελέσματος, το 2010, ενώ, το προηγούμενο έτος, το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα των εταιρειών του δείγματος ήταν ζημιογόνο.

Αναφορικά με τον τομέα των ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα, από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού, βάσει δείγματος 14 επιχειρήσεων του κλάδου, προέκυψαν τα εξής: Οι συνολικές πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 6,2%, το 2010/2009, ενώ το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 12,3%, λόγω, όμως, αύξησης των λειτουργικών εξόδων, τα συνολικά καθαρά κέρδη προ φόρου μειώθηκαν κατά 24,5%, την ίδια περίοδο.Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 30% περίπου, το 2010.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger