5/12/11

Επιμελητήριο Αρκαδίας: παρέμβαση στο Χρυσοχοΐδη για τον αναπτυξιακό νόμο

Δύο επιστολές προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Ιωάννης Μπουντρούκας, σχετικά με την εκταμίευση των επιχορηγήσεων και τη δυνατότητα αναμόρφωσης του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης έως 5% του εγκεκριμένου ποσού στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.

Στην πρώτη επιστολή για την εκταμίευση των επιχορηγήσεων αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με τις επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί μέσω του αναπτυξιακού νόμου 3209/2004 σε επιχειρήσεις των πυρόπληκτων νομών με το ειδικό ποσοστό επιχορήγησης 60%. Το συγκεκριμένο μέτρο πραγματικά αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό κίνητρο στην προσπάθεια των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών να ανασυγκροτηθούν και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς συνέπειες των φυσικών καταστροφών και της οικονομικής κρίσης.

Δυστυχώς, τα πράγματα στην παρούσα συγκυρία έχουν γίνει ακόμα πιο δύσκολα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν καθημερινά τον κίνδυνο της κατάρρευσης και για τον λόγο αυτό οι επιχορηγήσεις του αναπτυξιακού νόμου μπορούν να αποτελέσουν γι'Α αυτές μία πολύ σημαντική ανάσα, ειδικά τώρα που έχουν κλείσει γι'Α αυτές οι “πόρτες” των τραπεζών για χρηματοδότηση και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ρευστότητας. Προβλέπεται λοιπόν από τον αναπτυξιακό νόμο η πρώτη εκταμίευση για τις επιχειρήσεις στο 50% της υλοποίησης της επένδυσης και η αποπληρωμή της επιχορήγησης με την ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή στο 100% της υλοποίησης. Στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, πιστεύουμε ότι θα αποτελούσε ένα ευεργετικό μέτρο η δυνατότητα εκταμίευσης των σχετικών επιχορηγήσεων σε περισσότερες δόσεις και συγκεκριμένα θα θέλαμε να προτείνουμε την πρώτη εκταμίευση με την πιστοποίηση του 40% του έργου, δύο ενδιάμεσες εκταμιεύσεις με την πιστοποίηση του 60% και του 80% της υλοποίησης αντίστοιχα και την αποπληρωμή στο 100% της υλοποίησης της επένδυσης.

Είναι πολύ σημαντικό να διοχετευθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά τα διαθέσιμα κονδύλια, ώστε να δοθεί μία ανάσα στις επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση και να ενισχυθεί η προσπάθεια για μία πρώτη μικρή ανάκαμψη της αγοράς και της οικονομίας. Για τον λόγο αυτό ζητούμε να εξετάσετε προσεκτικά την πρότασή μας λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν για τις επιχειρήσεις των πυρόπληκτων νομών».

Στη δεύτερη επιστολή, για τη δυνατότητα αναμόρφωσης του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης έως 5% του εγκεκριμένου ποσού, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου αναφέρει:

«Στην πιο κρίσιμη περίοδο για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας μας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγωνίζονται με κάθε τρόπο να επιβιώσουν. Τα διαθέσιμα εργαλεία είναι πλέον ελάχιστα γι'Α αυτές και ακόμα και αυτά που υπάρχουν λειτουργούν αναποτελεσματικά. Ο αναπτυξιακός νόμος 3299/2004 είχε δώσει τη δυνατότητα σε κάποιες επιχειρήσεις να κάνουν κάποιες επενδύσεις και θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για πολλές από αυτές να συνεχίσουν την υλοποίηση εγκεκριμένων σχεδίων στις σημερινές συνθήκες.


Μία μικρή ανάσα δίνει σε αυτές η πρόβλεψη που είχε γίνει στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, η οποία παρέχει τη δυνατότητα αναμόρφωσης του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης έως 5% του εγκεκριμένου ποσού, για να καλυφθούν απρόβλεπτες αυξήσεις στις δαπάνες που τυχόν προέκυψαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης λόγω διαφόρων ανατιμήσεων και διαφοροποιήσεων. Oπως γνωρίζετε, μία οποιαδήποτε προβλεπόμενη δαπάνη, μέσα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησής του, μπορεί να υποστεί διάφορες ανατιμήσεις και διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται από την αγορά και την οικονομία. Ειδικά στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ΜμΕ, αυτό ισχύει κατά κόρον.

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη μεριμνούσε για τις φυσιολογικές αυτές αναπροσαρμογές, παρέχοντας μία κάλυψη στον ενδιαφερόμενο επενδυτή και εξασφαλίζοντάς του ότι δεν θα “ξεφύγει” πέραν του λογικού από τις αρχικές του εκτιμήσεις και δεν θα κινδυνεύει να αδυνατεί να υλοποιήσει την επένδυσή του.

Δυστυχώς, όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις που επενδυτές ζητούν την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα αιτήματά τους απορρίπτονται.

Ζητούμε να εξετάσετε το θέμα αυτό και να εισηγηθείτε στα αρμόδια όργανα αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών, την έγκριση των αιτημάτων περί αναπροσαρμογής του ενισχυόμενου κόστους βάσει του άρθρου 5 παρ. 4 του αναπτυξιακού ν. 3299/2004, αναγνωρίζοντας την εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση της πραγματικής αγοράς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ώστε να μη ματαιωθούν έστω και αυτές οι λίγες επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger