5/12/11

12 δράσεις-προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι ανοικτά προς αξιοποίηση!

Δράσεις του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού περίπου 129 εκατ. ευρώ έχουν ήδη προκηρυχθεί σε όλη την Ελλάδα και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους εντός του επόμενου διμήνου στις αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές.

Πρόκειται συνολικά για 12 νέες δράσεις, προερχόμενες από διάφορα τομεακά αλλά και περιφερειακά προγράμματα που είτε παραμένουν ανοιχτές μέχρι της εξαντλήσεως του προϋπολογισμού τους είτε λήγουν έως και το τέλος Ιανουαρίου του 2012 και συγκεκριμένα:

1. Πράσινα δώματα σε δημόσια κτίρια: Αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικών/επιδεικτικών έργων κατασκευής πράσινων δωμάτων σε δημόσια κτίρια, εντός του ιστού των πόλεων της ελληνικής επικράτειας. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 6/2/2012. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 20 εκατ. ευρώ.

2. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 31/1/2012 και ο προϋπολογισμός είναι 250.000 ευρώ.

3. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 31/1/2012 και ο προϋπολογισμός είναι 250.000 ευρώ.

4. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 31/1/2012 και ο προϋπολογισμός είναι 250.000 ευρώ.

5. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 31/1/2012 και ο προϋπολογισμός είναι 250.000 ευρώ.

6. Υποστήριξη των δήμων με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ωρίμαση/υλοποίησή τους. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης των δικαιούχων φορέων ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμασης/υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την εξάντληση των κονδυλίων και ο προϋπολογισμός του είναι 7,5 εκατ. ευρώ.


7. Μικροδάνεια - ευνοϊκά δάνεια για πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου Jeremie. Σημειώνεται ότι τα μικροδάνεια είναι το 2ο χρηματοδοτικό μέσο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Jeremie και αφορά τη χορήγηση δανείων έως 25.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν από την 1/1/2005. Τα δάνεια χορηγούνται μέσω της τράπεζας Alpha Bank με τραπεζικά κριτήρια. Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 31/8/2012 και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 60.660.000 ευρώ.

8. Υποδομές σύγχρονου πολιτισμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μουσειακών χώρων/μουσείων, καθώς και σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών παραγωγής και διάθεσης πολιτιστικού προϊόντος (π.χ. πολιτιστικά και συνεδριακά κέντρα κ.ά.) με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ιστορίας, του λαϊκού πλούτου και πολιτισμού. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31/12/2011 και ο προϋπολογισμός είναι 10 εκατ. ευρώ.

9. Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους, εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31/1/2012 και ο προϋπολογισμός είναι 6 εκατ. ευρώ.

10. Υποδομές σύγχρονου πολιτισμού στο Aγιον Oρος. Κτιριακές υποδομές σύγχρονου πολιτισμού στο Aγιον Oρος με προϋπολογισμό 14,5 εκατ. ευρώ.

11. Δράσεις διά βίου μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία. Δημιουργία και υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα έχουν σαν στόχο την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης, τη γνώση για το περιβάλλον και τη φύση και γενικότερα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για τους πολίτες προς μια αειφόρο κοινωνία. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Ο προϋπολογισμός είναι 5 εκατ. ευρώ.

12. Εκπόνηση τεχνικών μελετών για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Ε61 στο τμήμα Δράμα - Καβάλα. Προθεσμία υποβολής 31/12/2011 και προϋπολογισμός 5 εκατ. ευρώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger