8/12/11

Κλάδος εκτυπώσεων: εκπαίδευση εκτυπωτικών εταιρειών σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Στα συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ηλεκτρονικού τρόπου παρακολούθησής τους εκπαιδεύονται από τον ΕΟΜΜΕΧ οι Ελληνικές εκτυπωτικές επιχειρήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EACI) έργου PROSPEC (Promoting EMAS III in clusters of Printing SMEs).

Από τις ελληνικές εκτυπωτικές εταιρείες η εταιρεία ΓΚΡΕΚΗΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΒΕΕ, η εταιρεία ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ Α.Ε. και η εταιρεία ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. , είναι αυτές οι οποίες συμμετέχουν στο έργο και που με τη συμβουλευτική υποστήριξη της ΝΩΣΙΣ ΕΠΕ βρίσκονται στην τελική φάση επιθεώρησης και επαλήθευσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει του EMAS ΙΙΙ.


Βασικός στόχος του PROSPEC είναι η προώθηση εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει των απαιτήσεων του Κανονισμού ΕΚ 1221/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EMASIII), μέσω δημιουργίας συστάδων (cluster) Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο χώρο των εκτυπώσεων. Έτσι, επιτυγχάνεται η ανταλλαγή καλών πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων. Η κοινοπραξία του έργου αναμένει την είσοδο στις δύο συστάδες επιχειρήσεων (clusters) πάνω από 30 εκτυπωτικές εταιρείες έως το τέλος υλοποίησης του έργου, ήτοι τέλος Νοεμβρίου του 2012.

Η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος PROSPEC θα συμβάλει στη μείωση του κόστους ανάπτυξης και πιστοποίησης ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μέσω ηλεκτρονικής παρακολούθησης, συμβουλευτικής υποστήριξης, εσωτερικής και εξωτερικής επιθεώρησης του συστήματος , χωρίς να απαιτείται η φυσική μετάβαση του συμβούλου και του επιθεωρητή στους χώρους της εταιρείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger