19/12/11

Ατομική επιχείρηση: η γρήγορη και εύκολη λύση για ίδρυση επιχείρησης

Η ατομική επιχείρηση αποτελεί την απλούστερη μορφή επιχείρησης που αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος. Η ίδρυσή της είναι εύκολη και απλή, χωρίς πολλές διαδικασίες

Προσοχή: για ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων, δεν μπορείτε να απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, καθώς αυτές είναι μόνο για τις προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: το σημαντικότερο ίσως κριτήριο για την επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης αποτελεί η φορολογία. Οι ατομικές επιχειρήσεις (μέχρι νεωτέρας) φορολογούνται με τα παρακάτω ποσοστά:

α) 0-12.000 ευρώ 0%
β) 12.001-16.000 ευρώ 18%
γ) 16.001-22.000 ευρώ 24%
δ) 22.001-26.000 εύρω 26%
ε) 26.001-32.000 ευρώ 32%
στ) 32.001-40.000 ευρώ 36%
ζ) 40.001-60.000 ευρώ 38%
η) 60.001-100.000 ευρώ 40%
θ) 100.001 και άνω 45%

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: 2 εργάσιμες μέρες

ΒΗΜΑΤΑ:

1.Προέγκριση επωνυμίας από το τοπικό επιμελητήριο και δίδεται βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης της.


2.Ασφαλίζονται τα φυσικά πρόσωπα των εταίρων στο ασφαλιστικό ταμείο που υπάγονται. (π.χ. ΤΕΒΕ)

3.Έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, όπου ανήκει η έδρα της επιχείρηση. Για την έναρξη απαιτούνται: αστυνομική ταυτότητα, έγγραφο που αποδεικνύει την ύπαρξη επαγγελματικού χώρου (συμβόλαιο αγοράς, μισθωτήριο, παραχωρητήριο κλπ), βεβαίωση ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας από το υπ. Ανταγωνιστικότητας (όπου απαιτείται), δήλωση έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων (έντυπο Μ2).

4.Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο.

5.Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ.

6.Έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

-Δεν απαιτείται αρχικό κεφάλαιο.

-Η ατομική επιχείρηση δεν αποτελεί εταιρική μορφή.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger