14/12/11

Πτώση τζίρου -13% στις ιδιωτικές κλινικές το 2010!

Οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης και του κλίματος αβεβαιότητας είναι ορατές και στον κλάδο των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, καθώς το 2010 ο τζίρος τους υποχώρησε κατά 12,8%. Την ίδια στιγμή σημειώθηκε μετατόπιση της ζήτησης στα δημόσια νοσοκομεία, η νοσηλευτική κίνηση των οποίων αυξήθηκε κατά 25%. Τάση που διατηρήθηκε και φέτος, αφού κατά το α΄ εξάμηνο νοσηλέυθηκαν στο ΕΣΥ 90.000 περισσότεροι ασθενείς σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και ο μέσος μηνιαίος αριθμός νοσηλευθέντων αυξήθηκε κατά 8%.

Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα μελέτης της Hellastat Α.Ε. για τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, στην οποία επισημαίνεται ότι μέρος της πτώσης στον ιδιωτικό κλάδο οφείλεται και στη μείωση τιμολογίων λόγω ανταγωνισμού, αλλά και της απορρόφησης του ΦΠΑ 11% που επιβλήθηκε στα ιδιωτικά νοσοκομεία στα μισά του 2010. Αρνητικά επέδρασε και η επιβολή πλαφόν στα ειδικά προσθετικά υλικά και τα φάρμακα. Ακόμη, τα νοσήλια και οι χρεώσεις για διαγνωστικές εξετάσεις των ασφαλιστικών ταμείων παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα για πολλά χρόνια, ενώ οι προϋπολογισμοί επιβαρύνονται από τις υψηλές τιμές ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων.

Ο ανταγωνισμός

Η ανεπαρκής ρευστότητα αποτελεί έναν επιπρόσθετο βραχνά για τα ιδιωτικά νοσοκομεία, κυρίως λόγω των εκτεταμένων επενδύσεων των προηγούμενων ετών, οι οποίες απαίτησαν σημαντικά δανειακά κεφάλαια, γεγονός που αύξησε το χρηματοοικονομικό κόστος και τις ταμειακές ανάγκες εξυπηρέτησης χρέους.


Στον χώρο των μαιευτηρίων, ο τιμολογιακός ανταγωνισμός κλιμακώθηκε από την είσοδο των Γαία και Ρέα. Αυτό, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα των γεννήσεων, οδήγησε σε μείωση των περιθωρίων κερδοφορίας. Ομως, η αναστολή λειτουργίας του Γαία θα διαφοροποιήσει εκ νέου τα δεδομένα στην αγορά.

Σε δυσκολότερη θέση βρίσκονται οι κλινικές μικρότερου μεγέθους, που μη έχοντας ρευστότητα, αδυνατούν να εκσυγχρονιστούν και έτσι υστερούν σε εξοπλισμό και ανταγωνιστικότητα.

Αν και ο κλάδος εμφανίζει ισχυρότερες αντιστάσεις έναντι της κρίσης συγκριτικά με άλλους, ωστόσο αναμένεται και το 2011 τα μεγέθη του να κινηθούν πτωτικά.

Πέρυσι ο συνολικός κύκλος εργασιών των 113 ιδιωτικών κλινικών εμφάνισε υποχώρηση 12,8% διαμορφούμενος στο 1,35 δισ. ευρώ, ενώ 7 στις 10 κλινικές υπέστησαν μείωση εσόδων 6,1%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 54% υποχωρώντας στα 96 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 120 εκατ. ευρώ έναντι κερδών.

Το περιβάλλον αυτό έχει διαφοροποιήσει τον στρατηγικό προσανατολισμό των εταιρειών. Ετσι, οι επιθετικές επενδυτικές κινήσεις των προηγούμενων ετών έχουν αντικατασταθεί από αμυντική τακτική, που σκοπό έχει την προστασία των μεριδίων αγοράς. Τέτοιες είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων, η χαμηλότερη τιμολόγηση, η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που απευθύνονται σε εξειδικευμένες αγορές, η υλοποίηση των απαραίτητων κυρίως επενδύσεων και η διασφάλιση των απαιτήσεων έναντι των ασφαλιστικών ταμείων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger