29/11/11

Εκτυπώσεις: με -20% τρέχει η παραγωγή το 2011

Υπερβαίνει το 20% η παραγωγική συρρίκνωση που καταγράφει εφέτος η βιομηχανία εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων.

Η ποσοστιαία μείωση της παραγωγής βαίνει από τις αρχές του έτους επιταχυνόμενη (-9,3% τον Ιανουάριο και -26,6% τον Σεπτέμβριο).

Το 2011 είναι το πέμπτο συνεχόμενο έτος που ο κλάδος εμφανίζει πτωτική πορεία, καθώς η παραγωγή του είχε μειωθεί το 2010 κατά 14,1%, το 2009 κατά 11,3%, το 2008 κατά 4,9% και το 2007 κατά 3,7%.

Η συρρίκνωση της παραγωγής τoυ κλάδου αντανακλά, σύμφωνα με στελέχη επιχειρήσεων του τομέα, τις επιπτώσεις της γενικότερης οικονομικής κρίσης, η οποία εκδηλώνεται με τη συρρίκνωση της διαφημιστικής δαπάνης της οικονομίας και της κυκλοφορίας εντύπων, οδηγώντας σε δραστικές περικοπές της παραγωγής. Παράλληλα, αντανακλά την περαιτέρω αποδυνάμωση του εκδοτικού τομέα και των παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης και προβολής, προς όφελος των αντίστοιχων ηλεκτρονικών.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2011, η συνολική παραγωγή εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων στη χώρα μας την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με το ίδιο εννεάμηνο του 2010, ήταν μειωμένη κατά 21,9%, σε επίπεδα τα οποία είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 41,1%. Την ίδια περίοδο του 2010 είχε καταγραφεί μείωση της τάξεως του 13,4%, σε σχέση με το 2009.

Μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση παραγωγής, μεταξύ όλων των κλάδων της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας, παρουσιάζουν μόνο οι κλάδοι των μη μεταλλικών ορυκτών (33,5%), του εξοπλισμού μεταφορών (31,9%) και των ενδυμάτων (23,8%).


Αναλυτικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2011 μειώθηκε η παραγωγή των εργασιών εκτύπωσης εφημερίδων κατά 22,1%, των εργασιών εκτύπωσης περιοδικών, βιβλίων, διαφημιστικών και λοιπών εντύπων κάθε είδους κατά 25,8% και των συναφών με την εκτύπωση βοηθητικών εργασιών/υπηρεσιών κατά 8,4%. Ειδικότερα τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο η παραγωγή των εργασιών εκτύπωσης εφημερίδων μειώθηκε κατά 47,2% και 21,1%, αντιστοίχως. Eπίσης, τους ίδιους μήνες η η παραγωγή των εργασιών εκτύπωσης περιοδικών, βιβλίων, διαφημιστικών και λοιπών εντύπων κάθε είδους μειώθηκε κατά 22,5% και 26%, αντιστοίχως.

Η εξέλιξη του συνολικού όγκου παραγωγής του κλάδου το 2011 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, έχει ως εξής: -9,3% τον Ιανουάριο (-14,5% τον ίδιο μήνα του 2010), -23,7% τον Φεβρουάριο (-1,9%), -20,2% τον Μάρτιο (-5,0%), -23,4% τον Απρίλιο (-13,0%), -25,4% τον Μάιο (-17,2%), -15,2% τον Ιούνιο (-12,6%), -21,5% τον Ιούλιο (-18,3%), -21,9% τον Αύγουστο (-15,8%) και -26,6% τον Σεπτέμβριο (-23,3%).

Παράλληλα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου το 2011 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, έχει ως εξής: -12,4% τον Ιανουάριο (-21,0% τον ίδιο μήνα του 2010), -24,1% τον Φεβρουάριο (-3,0%), -27,5% τον Μάρτιο (+0,3%), -25,5% τον Απρίλιο (-13,0%), -20,9% τον Μάιο (-18,7%), -18,9% τον Ιούνιο (-14%), -20,5% τον Ιούλιο (-19,4%), -24,2% τον Αύγουστο (-16,0%) και -23,1% τον Σεπτέμβριο (-24,7%). Επίσης, στο δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2010 - Σεπτεμβρίου 2011 ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, κατά 22,8% (2010/2009: -15,4%).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger