28/11/11

Επιμελητήριο Χαλκιδικής: πρόταση για ενιαίο φορολογικό συντελεστή 15% για όλους και για όλα

Να εξετάσει το ενδεχόμενο της ριζικής ανατροπής του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και σταθερού πλαισίου, που θα στηρίζεται στην καθιέρωση ενός ενιαίου φορολογικού συντελεστή ζητεί ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με επιστολή τους προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης.

«Στην χώρα μας δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες, υποβάλλονται προτάσεις και γίνονται συνεχώς διαβουλεύσεις για βελτιώσεις του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος, που τελικά ως αποτέλεσμα έχουν να ενισχύουν περισσότερο το ήδη πολύπλοκο και ασταθές ισχύον φορολογικό καθεστώς. Εκτιμούμαι ότι ο ενδεδειγμένος ενιαίος συντελεστής φορολόγησης επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων και προϊόντων πρέπει να προσδιοριστεί στο ποσοστό του 15%. Ο συντελεστής αυτός θα αφορά τόσο τα διανεμόμενα όσα και τα αδιανέμητα κέρδη των επιχειρήσεων, καθώς και έναν μοναδικό συντελεστή ΦΠΑ 15%» τονίζει στην επιστολή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Γκίλης.


Όπως σημειώνει, για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, απαιτείται να υπάρχει η πολιτική δέσμευση ότι οι συντελεστές θα παραμείνουν σταθεροί τουλάχιστον για μια πενταετία, «δεδομένου ότι το ασαφές και συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο, λειτουργεί σε κάθε περίπτωση ανασταλτικά για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, την απασχόληση και την ανάπτυξη».

Σύμφωνα με τον κ. Γκιλή, η καθιέρωση ενός τέτοιου συστήματος θα μπορούσε να συμβάλλει:
  • στην δραστική απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, ενώ παράλληλα να συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ Κράτους & επιχειρηματιών και Κράτους & Επενδυτών, καθώς και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας,
  • στην αποτροπή της φοροδιαφυγής από πλευρά των επιχειρήσεων,
  • στην τόνωση της εγχώριας ζήτησης μέσω της μείωσης του ΦΠΑ από το 23% στο 15% για ένα μεγάλο πλήθος αγαθών,
  • στην διεύρυνση της φορολογικής βάσης και συνεπώς στην αύξηση των φορολογικών εσόδων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger