12/11/12

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις


Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης «Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις».

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή επιχειρείται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, με στόχο να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση.


Διατηρώντας τα θετικά που διέθετε το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο και εισάγοντας νέα καινοτόμα στοιχεία στόχος είναι η διαμόρφωση ενός νέου επενδυτικού περιβάλλοντος, πιο φιλικού στις επενδύσεις και με περισσότερες επιλογές για τους επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ίδρυση μίας Κεντρικής Αρχής για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, επιχειρείται η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης μέσω της δήλωσης και της ευθύνης του ίδιου του επενδυτή, προτείνονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη ρευστότητα, ορίζονται εναλλακτικές διαδικασίες ελέγχου της υλοποίησης των επενδύσεων και εισάγεται ένα νέο εργαλείο για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, μέσω της ίδρυσης εταιρειών ειδικού σκοπού (SPVs).

Πάντως, κατά την διαβούλευση πολλοί φορείς εξέφρασαν δεκάδες ενστάσεις για το ότι το νομοσχέδιο προχωρεί στη διάκριση στρατηγικών και μη επενδύσεων χωρίς τη θέσπιση κατάλληλων κριτηρίων που να την αιτιολογούν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger