8/6/12

Βιομηχανία: μείωση του δείκτη παραγωγής στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Μείωση 2,2% κατέγραψε σε ετήσια βάση ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του Απριλίου, έναντι µείωσης 10,8% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς  το 2010.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο µέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2011, παρουσίασε µείωση κατά 6,3%, έναντι µείωσης 7,0% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

1. Ανάλυση ετήσιων µεταβολών µηνός Απριλίου 2012, σε σύγκριση µε τον Απρίλιο 2011

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 2,2% το µήνα Απρίλιο 2012, σε σύγκριση µε
τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους
τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 5,1%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης µεταλλούχων µεταλλευµάτων.

β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 2,3%.

Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ποτών, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραµµένων µέσων, βασικών µετάλλων, µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού και επίπλων.

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 4,6%.

δ. Στη µείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 1,0%.

2. Ανάλυση µέσων µεταβολών, περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2012, σε σύγκριση µε την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2011.

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 6,3% της περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 1,5%.
β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 7,4%.
γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 5,1%.
δ. Ο ∆είκτης Παροχής Νερού δεν παρουσίασε καµία µεταβολή.


Πηγή:www.capital.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger