20/6/12

Επενδύσεις μέσω του Επενδυτικού Νόμου αλλά με ελάχιστες νέες θέσεις εργασίας

«Πράσινη ανάπτυξη» ή «πράσινη φούσκα»; Δυστυχώς μια λεπτομερής εξέταση των αποφάσεων υπαγωγής στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο -3299/2004- των επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), μάλλον αποδεικνύει το δεύτερο. Από την εξέταση 460 τέτοιων αποφάσεων, που εκδόθηκαν από τις αρχές του 2011 έως τις 22 Μαΐου 2012, προκύπτει ότι για κάθε 2,7 εκατ. ευρώ επιχορήγησης που εγκρίνονται, δημιουργείται μόλις μία θέση εργασίας! Κι όλα αυτά στην Ελλάδα των 1.070.724 ανέργων, βάσει των τελευταίων επίσημων στοιχείων.

 Δυστυχώς, ανάλογα φαινόμενα, αν και μικρότερης κλίμακας, παρατηρούνται και στις εγκρίσεις για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του τελευταίου αναπτυξιακού νόμου, 3908/2011, παρά το γεγονός ότι ένα από τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων και όχι κατά την υλοποίησή τους.

Η συντριπτική πλειονότητα των αποφάσεων υπαγωγής στον επενδυτικό νόμο 3299/2004 που συνεχίζονται ακόμη και τώρα, αφορά στην εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών, στη δημιουργία αιολικών πάρκων καθώς και στην ίδρυση μονάδων παραγωγής βιοντίζελ. Οι 460 αποφάσεις και μόνο αφορούν ενισχύσεις συνολικού ύψους 224.505.425 ευρώ και προβλέπουν τη δημιουργία μόλις 84 θέσεων εργασίας. Μάλιστα, εάν σε αυτές δεν συμπεριλαμβανόταν η ενίσχυση μονάδας για την παραγωγή βιοντίζελ, η οποία προβλέπει τη δημιουργία 25 θέσεων εργασίας, τότε για κάθε 3,8 εκατ. ευρώ θα είχαμε μία θέση εργασίας. Στην περίπτωση κάποιων αιολικών πάρκων έχουμε 0-5 νέες θέσεις εργασίας, ενώ στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών η συμβολή στην απασχόληση από την επένδυση αυτή καθαυτή είναι σχεδόν μηδενική. Μετά, μάλιστα, την πρόσφατη τροποποίηση στον 3299/2004 που επήλθε με τον νόμο 4072/2012 για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και δίνει τη δυνατότητα επανεξέτασης επενδυτικών σχεδίων για φωτοβολταϊκά και υπαγωγής τους στον αναπτυξιακό νόμο, ακόμη και αν είχαν απορριφθεί αρχικά, αναμένεται να επιδεινώσουν το παραπάνω φαινόμενο.

 Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση του νέου επενδυτικού νόμου, 3908/2011, δεν λείπει η έγκριση επενδύσεων που δεν δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ή δεν θεωρείται προϋπόθεση για τη συνολική βαθμολογία η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Σε επικοινωνία της «Καθημερινής» με την αρμόδια υπηρεσία που έδωσε έγκριση για την επέκταση και εκσυγχρονισμό βιομηχανικής μονάδας και στην οποία δεν τίθεται ως όρος η αύξηση της απασχόλησης, η απάντηση ήταν: «Δόθηκε η έγκριση, διότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει ζήτηση. Σε άλλες εποχές, η επένδυση αυτή θα έμενε εκτός». 

Σε σύνολο 58 αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον 3908/2011 δίνονται ενισχύσεις κατά κύριο λόγο με τη μορφή φορολογικών απαλλαγών συνολικού ύψους 112.909.959 ευρώ και αναφέρεται σε αυτές η δημιουργία 557 νέων θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων, αρκετές εκ των οποίων έχουν εποχικό χαρακτήρα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger