28/6/12

-7% ο κλάδος fast food στην Ελλάδα το 2011

Μείωση της τάξης του 7% εκτιμάται ότι σημείωσε η εγχώρια αγορά εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης, μετά την πτώση κατά 3,9% και 3,7% αντίστοιχα το 2009 και 2010, σύμφωνα με σχετική Κλαδική Μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη μελέτη της εταιρίας, η αξία της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης, παρουσίασε ανοδικές τάσεις την περίοδο 1992-2008, ενώ το 2009 και το 2010 παρουσίασε πτώση κατά 3,9% και 3,7% αντίστοιχα. Το 2011 η εξεταζόμενη αγορά εκτιμάται ότι σημείωσε νέα υποχώρηση (-7%) σε σχέση με το 2010.

Ωστόσο, με βάση τη μελέτη της ICAP, o βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο είναι αρκετά υψηλός, καθώς οι έξι μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν από κοινού ποσοστό της τάξης του 71,3% της συνολικής αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης το 2010.

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική αγορά εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης είχαν οι αλυσίδες με βάση το Burger με ποσοστό 37,4%. Ακολούθησε η κατηγορία snack-sandwich με ποσοστό 33,4%».

Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες της αγοράς, σύμφωνα με τη μελέτη, η κατηγορία burger, εμφάνισε μείωση 3% την περίοδο 2010/09. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης την περίοδο 2002-2010 ήταν 0,5%, σημείο ενδεικτικό φαινομένων «κορεσμού» στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Παράλληλα, η κατηγορία pizza, μετά από μια ανοδική πορεία την περίοδο 2002/2008, όπου αναπτύχθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 7,0%, το 2009 παρουσίασε πτώση κατά 11,6%. Περαιτέρω πτώση 3,6% παρουσίασε το 2010/2009.

Η κατηγορία σουβλάκι - ethnic παρουσίασε διακυμάνσεις την περίοδο 2002-2010 και σε γενικές γραμμές η εξέλιξή της ήταν φθίνουσα. Το 2010 η συγκεκριμένη αγορά παρουσίασε μείωση της τάξης του 28%. Η κατηγορία snack-sandwich αναπτύχθηκε με έντονο ρυθμό την περίοδο 2002-2010 συνολικά (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 6,2%). Τέλος η κατηγορία «λοιποί» παρουσίασε διακυμάνσεις την περίοδο 2002/2010 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6,2%.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης. Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό που προέκυψε από δείγμα 15 αντιπροσωπευτικών εταιρειών, προκύπτουν τα εξής:

Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος εμφάνισαν οριακή μόνο μεταβολή (0,97%) το 2010. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 2,7%. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα λοιπά λειτουργικά έξοδα υπερκάλυψαν τα συνολικά μικτά κέρδη, με συνέπεια την εμφάνιση αρνητικού λειτουργικού αποτελέσματος και τα δύο έτη (2009-2010). Κατ’ επέκταση το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο και τα δύο έτη, ενώ διαπιστώνεται και υπερδιπλασιασμός των ζημιών το 2010.

Η μελλοντική εξέλιξη του κλάδου, σύμφωνα με την ICAP, θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξή του σε «κλειστές» και «ανοικτές» αγορές, αλλά και από τις γενικότερες εξελίξεις στη χώρα μας, δεδομένου ότι η ζήτηση επηρεάζεται από τη μείωση του διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος, η οποία στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης γίνεται όλο και πιο έντονη.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger