13/6/12

3 κλάδοι που αντιστέκονται στην κρίση στην Ελλάδα, ευκαιρία για επενδύσεις!

Υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας όπως εκείνος της γεωργίας, κατηγορίες του εργατικού δυναμικού όπως οι μισθωτοί απόφοιτοι Λυκείου και παραγωγικές μονάδες (π.χ. με μικρό αριθμό εργαζομένων) που ακόμα αντιστέκονται στην κρίση, την  ίδια ώρα που η ανεργία καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, όπως έδειξε και η τελευταία μέτρηση της ΕΛΣΤΑΤ για τον περασμένο Μάρτιο (21,9% έναντι 15,7%).

Τις φωτεινές αυτές εξαιρέσεις, στο διάστημα γ΄ τρίμηνο 2008 - β΄ τρίμηνο 2010, επισημαίνει ο κ. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος (από τη διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ΤτΕ) με άρθρο του στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας. Συγκεκριμένα:

1. Οι κλάδοι της Γεωργίας, των τροφίμων-ποτών και της εκπαίδευσης παρουσιάζουν την μικρότερη απώλεια θέσεων απασχόλησης σε σχέση με το εθνικό μέσο όρο (-3,54%).

Οι παραπάνω κλάδοι επέδειξαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο διεθνή ανταγωνισμό σε σχέση με άλλους, καθώς παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες και εμφανίζουν αξιόλογη κινητικότητα στην απασχόλησης.

2. Οι νέοι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί και οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τις υψηλότερες ροές στην αγορά εργασίας.

* Το 45% περίπου των προσλήψεων του 2011 αφορούσαν άτομα που ήταν κάτω από 30 ετών. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες -ως γνωστόν αυξάνονται σε σχέση με τις συμβάσεις αορίστου χρόνου- συναντούνται συχνότερα στους νέους.

* Το επίπεδο εκπαίδευσης δεν φαίνεται να αυξάνει συνολικά το ποσοστό των προσλήψεων, καθώς οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σ.σ. ΑΕΙ-ΤΕΙ) εμφανίζουν  ποσοστό προσλήψεων (6,2%) μικρότερο από τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (8,8%) ή όσους κατέχουν το πολύ απολυτήριο πρωτοβάθμιας (8,4%). Μ΄ άλλα λόγια, οι απόφοιτοι Γυμνασίου-Λυκείου έχουν μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας από εκείνους των ΑΕΙ-ΤΕΙ.

* Οι προσλήψεις εμφανίζουν υψηλότερη συχνότητα στους μισθωτούς και τους ημερομίσθιους (10.2%) παρά στους μη μισθωτούς (3,4%).

3. Οι μικρές επιχειρήσεις ή ακριβέστερα οι τοπικές μονάδες  με μέγεθος μέχρι 19 εργαζομένων εμφανίζουν αισθητά υψηλότερο ποσοστό προσλήψεων (8,1% επί της απασχόλησης) έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων με μέγεθος πάνω από 50 άτομα (6,1%). Το φαινόμενο αυτό πιθανόν να οφείλεται  σε κάποιο βαθμό στο σχετικά υψηλότερο ποσοστό έναρξης λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων που αναπόφευκτα συνεπάγεται αντίστοιχες προσλήψεις.

Σύμφωνα με τον κ. Κανελλόπουλο, οι κλάδοι της γεωργίας, των τροφίμων-ποτών και η εκπαίδευση  “θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως δυνητικά οχήματα εξόδου από την κρίση” της ελληνικής οικονομίας και γι΄ αυτό χρειάζεται να ενισχυθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

• Υλοποίηση ώριμων επενδυτικών σχεδίων
• Κλαδικές ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (πχ επιδότηση νέων προσλήψεων και προγραμμάτων κατάρτισης)
• Κλαδικά ερευνητικά προγράμματα
• Διευκόλυνση εισόδου όσων επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σ΄ αυτούς τους κλάδους
• Ανάπτυξη δικτύων εμπορίας και διάθεσης αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων
• Συμφωνίες μεταξύ αγροτών, μεταποιητικών επιχειρήσεων στο  αλυσίδων λιανικής πώλησης στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας.


Πηγή:www.capital.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger