22/5/12

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών!

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ''Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών-Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 στις 18 Μαΐου 2012 και ώρα 17.00.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία σε πανελλαδικό επίπεδο κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 573 προτάσεις με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό €67.387.704,81 και συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 46.705.754,57 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι επενδυτές που θα πρέπει εντός επτά (7) ημερών από τις 18/5/2012 (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων) να καταθέσουν/αποστείλουν σε έντυπη μορφή τους φακέλους υποψηφιότητάς τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger