11/5/12

Νέα μείωση εισαγωγών και αύξηση εξαγωγών το Μάρτιο στην Ελλάδα!

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Μάρτιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.910,5 εκατ. ευρώ έναντι 3.115,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση 6,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012 παρουσίασε μείωση 11,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Απριλίου 2010 - Μαρτίου 2011.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Μάρτιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.567,0 εκατ. ευρώ έναντι 1.352,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 15,8%.


Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012 παρουσίασε αύξηση 7,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Απριλίου 2010 - Μαρτίου 2011.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά τον μήνα Μάρτιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 4.130,7 εκατ. ευρώ έναντι 4.083,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά τον μήνα Μάρτιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.055,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.861,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011.


Τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών των πετρελαιοειδών, υπολογίζονται σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΣΤΑΤ.

Οι "ελλιπείς τελωνειακές διασαφήσεις", που αφορούν στα πετρελαιοειδή, μετά από τον έλεγχό τους, για τον Μάρτιο 2011 έχουν ενσωματωθεί στην κατάρτιση των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου. Για αυτή την κατηγορία προϊόντων οι αντίστοιχες διασαφήσεις για το Μάρτιο 2012 δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ενσωματωθεί στο σύνολο τους, με αποτέλεσμα τη μη συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των μηνών Μαρτίου 2012 και Μαρτίου 2011. Στην περίπτωση των εισαγωγών των πετρελαιοειδών η μη συγκρισιμότης περιλαμβάνει επίσης και του μήνες Ιανουάριος 2012 και Φεβρουάριος 2012 αντίστοιχα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger