15/5/12

Μέχρι το τέλος του 2012 η πλήρης λειτουργία του ΓΕΜΗ

Μέχρι το τέλος του χρόνου του αργότερο θα λειτουργήσει πλήρως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Αυτό αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία υποστηρίζουν ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση μεταξύ του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και του υπουργείου Οικονομικών, ενώ υπάρχουν δυσλειτουργίες στη συνεργασία με τον ΟΑΕΕ και με τα ΚΕΠ.

Απώτερος στόχος να δημιουργηθεί η πιο επικαιροποιημένη ηλεκτρονική βάση δεδομένων αναφορικά με την οικονομική και εμπορική λειτουργία των επιχειρήσεων. Παράλληλα το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αυτοαπογραφή των 200.000 επιχειρήσεων ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ και ΕΕ.

Σημειώνεται ότι η αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων δεν θα έχει κανένα κόστος εάν γίνεται μέσω του διαδικτύου και μικρή επιβάρυνση αν γίνει μέσω των Επιμελητηρίων.

Σημειώνεται ότι από τις 4 Απριλίου του 2011 οπότε και άρχισε να λειτουργεί η Υπηρεσία Μιας Στάσης υπάρχουν ήδη όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από εκείνη την ημερομηνία. Στα σχέδια των αρμοδίων είναι μελλοντικά να υπάρξει και Υπηρεσία Μιας Στάσης και για τον “θάνατο” μιας επιχειρήσεις με στόχο να υπάρξει διευκόλυνση στην επιχειρηματικότητα δεύτερης ευκαιρίας.

Σημειώνεται ότι σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα 1.161.768 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 841.824 είναι ατομικές, 45.770 ΑΕ, 158.888 ΟΕ, 692 ΣΥΝ.ΠΕ, 38.977 ΕΕ, 22.339 Φυσικά πρόσωπα, 50.571 ΕΠΕ, 2.646 Κοινωνία και 61 Άλλο.

Το χρονικό της εξέλιξης του ΓΕΜΗ την τελευταία διετία
Δεκέμβριο 2010: Ξεκινά η μετάπτωση των δεδομένων των Επιμελητηρίων.

Μάρτιος 2011: Ολοκληρώνεται η μετάπτωση και το ΓΕΜΗ είναι έτοιμο να δεχθεί νέες εγγραφές.

Απρίλιος 2011: Τίθεται σε λειτουργία η Υπηρεσία μιας Στάσης και ξεκινούν οι νέες εγγραφές στο ΓΕΜΗ για τις νέες εταιρείες. Καταργούνται οι καταχωρίσεις στα μητρώα ΑΕ των Μοναρχιών και στα βιβλία των εταιρειών των Πρωτοδικείων. Διοργανώνονται οι πρώτες εκπαιδευτικές ημερίδες σε συνεργασία ΓΓΕ - ΚΕΕΕ.

Ιούνιος 2011: Η ΓΓΕ συγκροτεί ομάδα εργασίας με έργο τη δημιουργία προδιαγραφών για τη νέα γενιά του ΓΕΜΗ. Συνεχίζονται οι εκπαιδευτικές ημερίδες των χρηστών με μέριμνα της ΓΓΕ και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Ν3982/2011: Εμπλουτίζει η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΓΕΜΗ. Ομάδα έργου αναλαμβάνει την ανάπτυξη της τρίτης γενιάς του ΓΕΜΗ. Αναπτύσσεται το νομικό πλαίσιο υποστήριξης της πλήρους λειτουργίας του ΓΕΜΗ για το σύνολο των επιχειρήσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger