18/5/12

Οι πιο μεγάλοι και κερδοφόροι κλάδοι στην Ελλάδα το 2010 & οι 100 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις!

Ο εμπορικός κλάδος ήταν ο πρωταθλητής, το 2010, με τις περισσότερες επιχειρήσεις στο TOP 500 (500 μεγαλύτερες εταιρείες, βάσει κύκλου εργασιών), σύμφωνα με την κλαδική ανάλυση της Direction Business Reports: Οι ισχυροί της ελληνικής οικονομίας για τις 500 μεγαλύτερες και τις 100 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, το 2010. 
 
Τα στοιχεία, όπως προέκυψαν από την επιχειρηματική έκδοση, είναι τα εξής: 
TOP 500 
Εμπόριο 40,80%, 
Υπηρεσίες 31,80%, 
Βιομηχανία 27,40% 
 
Οι εμπορικές επιχειρήσεις ανήλθαν σε 204, που αντιπροσώπευαν ποσοστό 40,80%.

Στον κλάδο των υπηρεσιών βρέθηκαν 159 εταιρείες, δηλαδή ποσοστό 31,80% και ο τομέας της βιομηχανίας αντιπροσωπεύθηκε στη λίστα από 137 επιχειρήσεις, με ποσοστό 27,40%.
 
Το Εμπόριο  
Στον τομέα του εμπορίου, την πρώτη θέση κατέλαβε ο κλάδος φαρμάκων-καλλυντικών-απορρυπαντικών με 49 εταιρείες και ποσοστό 9,80% και ακολούθησαν οι κλάδοι των καυσίμων-λιπαντικών με 23 εταιρείες (4,60%), τα μεταφορικά μέσα & ανταλλακτικά με 22 εταιρείες (4,40%), τα σουπερμάρκετ με 20 εταιρείες (4%), τα τρόφιμα με 15 εταιρείες (3%), οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές-μηχανές γραφείου με 12 εταιρείες (2,40%).
 
Ακολουθούν ο κλάδος των διαφόρων ειδών με 9 εταιρείες και ποσοστό 1,80%, της ένδυσης-υπόδησης, του ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού υλικού και των οικιακών-επαγγελματικών συσκευών με 8 εταιρείες και ποσοστό 1,60%.

Στη συνέχεια, συναντάται ο κλάδος των μετάλλων-μεταλλικών προϊόντων με 6 εταιρείες (1,20%) και ο κλάδος των πολυκαταστημάτων με 5 εταιρείες (1%). Με 4 εταιρείες και ποσοστό 0,80%, εκπροσωπήθηκαν στο TOP 500 και οι κλάδοι των μηχανημάτων, των ποτών και των χημικών. Από 2 εκπροσώπους στη λίστα του TOP 500 και ποσοστό 0,40%, είχαν οι κλάδοι των βιβλίων-εφημερίδων-περιοδικών και των ιατρικών μηχανημάτων.
 
Τέλος, από μία εκπροσώπηση και ποσοστό 0,20%, είχαν οι κλάδοι των επίπλων-φωτιστικών, του κλιματισμού-θέρμανσης και του χαρτιού-ξύλου-φελλού.

Οι Υπηρεσίες  
Στον τομέα των υπηρεσιών, ο ασφαλιστικός κλάδος είχε τη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση στις 500 επιχειρήσεις με βάση το μεγαλύτερο τζίρο, για το 2010, καθώς διακρίθηκαν 23 επιχειρήσεις του κλάδου με ποσοστό 4,60% και ακολούθησαν οι τράπεζες με 21 εταιρείες και ποσοστό 4,20%, οι τεχνικές-οικοδομικές επιχειρήσεις με 16 εταιρείες και ποσοστό 3,20%, οι υπηρεσίες από τον κλάδο ενέργειας-νερού με 15 εταιρείες και ποσοστό 3%, οι υπηρεσίες μεταφορών με 13 εταιρείες (2,60%), οι ιατρικές υπηρεσίες με 10 εταιρείες (2%), οι τηλεπικοινωνίες με 8 εταιρείες (1,60%), οι διάφορες υπηρεσίες με 5 εταιρείες (1%) και ο κλάδος των ραδιοφωνικών-τηλεοπτικών επιχειρήσεων με 5 εταιρείες (1%).

Μικρότερη αντιπροσώπευση με 4 εταιρείες και ποσοστό 0,80% είχαν οι κλάδοι των διαφημίσεων, των θαλάσσιων μεταφορών, της πληροφορικής, των ταχυδρομείων, των τυχερών παιχνιδιών-καζίνο και των χερσαίων μεταφορών.

Οι υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων είχαν 3 εταιρείες και ποσοστό 0,60% στο TOP 500 και ακολούθησαν οι υπηρεσίες των αεροπορικών μεταφορών, οι συμμετοχικές υπηρεσίες, οι τουριστικές επιχειρήσεις , οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης με 2 εταιρείες και ποσοστό 0,40%.
 
Τέλος, από μία εκπροσώπηση και ποσοστό 0,20% στο TOP 500 είχαν οι κλάδοι της ακίνητης περιουσίας, των αποθηκεύσεων, των εστιατορίων, των κινηματογράφων-θεάτρων, του ποδοσφαίρου και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η Βιομηχανία  
Στον τομέα της βιομηχανίας, ο κλάδος τροφίμων εμφάνισε 44 εταιρείες μέσα στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες, βάσει κύκλου εργασιών, το 2010, με ποσοστό στο 8,80%. Πολύ πιο πίσω τα φάρμακα-καλλυντικά-απορρυπαντικά με 15 εταιρείες και ποσοστό 3%.

Στη συνέχεια, συναντάται ο κλάδος των μεταλλικών προϊόντων με 11 εταιρείες και τις εταιρείες παραγωγής προϊόντων μη μεταλλικών ορυκτών με 10 εταιρείες (2%). Ακολουθούν οι κλάδοι των μεταλλουργικών προϊόντων με 9 εταιρείες, με ποσοστό 1,80% επί του συνόλου των 500 επιχειρήσεων και αμέσως μετά, ακολουθούν ο κλάδος του ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού υλικού με 7 εταιρείες (1,40%), των ποτών με 6 εταιρείες (1,20%), των εκδόσεων εφημερίδων-περιοδικών με 5 εταιρείες (1%), ο κλάδος ελαστικών-πλαστικών και ο κλάδος χαρτικών με 4 εταιρείες (0,80%).

Ακολουθούν οι κλάδοι μεταφορικών μέσων-ναυπηγείων, των πετρελαιοειδών και των χημικών με 3 εταιρείες και ποσοστό 0,60%.
 
Πιο κάτω είναι οι κλάδοι εμφιάλωσης υγραερίων, των ηλεκτρικών συσκευών-φωτιστικών και προϊόντων καπνού με 2 εταιρείες και ποσοστό 0,40%.
 
Τέλος, με μία εταιρεία (ποσοστό 0,20%) αντιπροσωπεύτηκαν στο TOP 500 και οι κλάδοι των διαφόρων προϊόντων, των εκτυπώσεων-γραφικών τεχνών, των επίπλων, του καπνού, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, των μηχανημάτων και του ξύλου-φελλού και προϊόντων.

Οι σημαντικότεροι κλάδοι  
Ο πλέον ανελαστικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, τα φάρμακα-καλλυντικά-απορρυπαντικά αναρριχήθηκε στην κορυφή, το 2010, με τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου να συμπεριλαμβάνονται μέσα στις 500 μεγαλύτερες, βάσει του κύκλου εργασιών τους. Ειδικότερα, ο κλάδος αντιπροσωπεύτηκε με 64 εταιρείες (εμπορικές και παραγωγικές) και ποσοστό 12,80%.
 
Ακολούθησε ο δεύτερος πιο ανελαστικός κλάδος τα τρόφιμα (εμπορίας και παραγωγής) με 59 εταιρείες και ποσοστό 11,80%.

Ο κλάδος των πετρελαιοειδών (εμπορίας και διύλισης) βρέθηκε στην τρίτη θέση με 26 αντιπροσώπους και ποσοστό 5,20%.
 
Ο κλάδος των μεταφορικών μέσων & ανταλλακτικών βρέθηκε στην τέταρτη θέση με 25 εταιρείες και ποσοστό 5%.
 
Με ποσοστό 4,60% και 23 εταιρείες στην πέμπτη θέση, βρέθηκαν οι ασφάλειες, στην έκτη θέση οι τράπεζες με 21 εταιρείες και ποσοστό 4,20% και στην έβδομη τα σούπερ μάρκετ με 20 εταιρείες και ποσοστό 4%.
 

TOP 100  

Υπηρεσίες 57% 
Βιομηχανία 24% 
Εμπόριο 19% 
 
Ο κλάδος των υπηρεσιών κατέκτησε την πρώτη θέση, από πλευράς αριθμού επιχειρήσεων, που συμπεριλήφθησαν στις 100 πιο κερδοφόρες εταιρείες, το 2010, με βάση τα κέρδη προ φόρων.

Ακολούθησε η βιομηχανία και, στη συνέχεια, το εμπόριο.
 
Ειδικότερα, στις υπηρεσίες, οι περισσότερες επιχειρήσεις (9) προήλθαν από την ενέργεια-νερό και ακολούθησαν οι εταιρείες από τις ασφάλειες (7) και τις τράπεζες (7).
 
Στη βιομηχανία, οι περισσότερες επιχειρήσεις με τις καλύτερες επιδόσεις προήλθαν από τα τρόφιμα (5) και ακολούθησε ο κλάδος φαρμάκων (4) τα ελαστικά-πλαστικά (2) και οι επιχειρήσεις στον κλάδο της μεταλλουργίας.
 
Στο εμπόριο, οι επιχειρήσεις φαρμάκων-καλλυντικών-απορρυπαντικών κατέλαβαν την πρωτιά, με 7 εταιρείες και ακολούθησαν τα σούπερ μάρκετ (5) και πολύ χαμηλότερα με μία μόλις αντιπροσώπευση οι κλάδοι των διαφόρων ειδών, των επίπλων φωτιστικών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών-μηχανών γραφείου και των καυσίμων-λιπαντικών-υγραερίων.

Οι Επιχειρήσεις  
Στην κορυφή της επιχειρηματικής σκηνής της χώρας, το 2010, με βάση τα κέρδη προ φόρων, συγκαταλέγονται εταιρείες από τους κλάδους των τυχερών παιχνιδιών (ΟΠΑΠ), της ενέργειας (ΔΕΗ), των τηλεπικοινωνιών (Cosmote), των τραπεζών (Κύπρου) και των διυλιστηρίων (Ελληνικά Πετρέλαια).
 
Η πρώτη θυγατρική-πολυεθνικής, με την καλύτερη επίδοση, το 2010, ήταν η Sara Lee Holdings.
 
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων πάντως παρουσίασε μείωση της κερδοφορίας της, καθώς, το 2010, ήταν η 2η χρόνια ύφεσης, που πλήττει την ελληνική οικονομία.

Ένας από τους λόγους συρρίκνωσης των περιθωρίων κέρδους αφορά την εσωτερική χρηματοδότηση των πωλήσεων, που πραγματοποιούν ή είναι αναγκασμένες να πραγματοποιούν οι περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις, από τη στιγμή που οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι μειωμένες, ενώ, την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει η δυνατότητα φθηνού βραχυπρόθεσμου δανεισμού από τις τράπεζες.

Οι ισχυρότερες εταιρείες, όπως παρουσιάζονται στην έρευνα, επηρεαζόμενες από την καθίζηση της εγχώριας κατανάλωσης, αφού η χώρα μας έχει εισέλθει σε πολυετή ύφεση, επέλεξαν το 2010 συντηρητική στρατηγική, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την ανάπτυξη ή την εμφάνιση υψηλών κερδών, επιδιώκοντας καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων τους και προσεκτικότερο χειρισμό των απαιτήσεων, που απειλούν τις ταμειακές ροές τους.
 
Οι νικητές αυτής της μάχης, το 2010, μοιράστηκαν μία πολύ μεγαλύτερη πίτα της αγοράς, καθώς ήδη έχει ξεκινήσει το ξεκαθάρισμα σε όλους τους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας.

Η συγκυρία στην ελληνική οικονομία παραμένει αρνητική, θετικές ενδείξεις δεν υπάρχουν και οι συστημικοί κίνδυνοι αρχίζουν και επηρεάζουν κάθε οικονομική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά, στα επόμενα χρόνια, θα υπάρξουν πολλές κινήσεις, κυρίως, από τις επιχειρήσεις, που είναι ηγέτες στο κλάδο τους και θα απορροφήσουν τους πιο αδύναμους. Όπως αποτύπωσαν και τα αποτελέσματα προ φόρων, το 2010, η μεγάλη δύναμη των επιχειρήσεων είναι ο δείκτης εξωστρέφειας.

Η εξωστρέφεια αναδεικνύεται ως το πιο αποτελεσματικό φάρμακο ενάντια στην εγχώρια ύφεση, που συμπληρώνει εφέτος τέσσερα συνεχή χρόνια. Οι εξωστρεφείς όμιλοι αφενός διατήρησαν σε ικανοποιητικά επίπεδα τα περιθώρια κέρδους τους και αφετέρου επέδειξαν ανθεκτικότητα στους κραδασμούς της ύφεσης, που πλήττει την ελληνική οικονομία.
 
Όπως αναφέρεται, στις πρώτες θέσεις των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων διακρίνονται εξαγωγικές επιχειρήσεις, με ποσοστό εξαγωγών που ξεπερνά το 70%, όπως είναι η ΜΕΤΚΑ, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η μεγαλύτερη εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία TITAN και η καπνοβιομηχανία Καρέλιας.

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι ότι εισήλθαν σε νέες αγορές, διευρύνοντας το πελατολόγιό τους. Στην πλειονότητά τους οι επιχειρήσεις, εκτός από την ύφεση και το εχθρικό φορολογικό περιβάλλον, έχουν να αντιμετωπίσουν και την απροθυμία των τραπεζών να χορηγήσουν δάνεια ή -ακόμα χειρότερα- την απομόχλευση του ισολογισμού τους, καλώντας πίσω ή περιορίζοντας τις χορηγήσεις τους, όταν η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από τη δευτερογενή αγορά είναι σχεδόν αδύνατη.

Οι επιχειρήσεις, που έχουν καθαρή ορατότητα κερδοφορίας, είναι όσες έχουν στρέψει τη δραστηριότητά τους (πάνω από το 60%-70% του τζίρου τους) στο εξωτερικό ή συνδέονται άμεσα με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, που θα θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση.
 
Όσες εταιρείες είχαν παρουσία στο εξωτερικό, προχώρησαν σε ενίσχυση του εμπορικού τους δικτύου στο εξωτερικό και ενίσχυσαν το στελεχικό δυναμικό των θυγατρικών τους εκεί.

Ταυτόχρονα, αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις άρχισαν να απογαλακτίζονται από τις δραστηριότητες, που είχαν με το Ελληνικό Δημόσιο, αφού έτσι κι αλλιώς είναι σε πλήρη εξέλιξη εδώ και 28 μήνες η στάση πληρωμών του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα και έριξαν το βάρος προς το εξωτερικό.
 
Υπήρξαν και άλλες επιχειρήσεις, που πραγματοποίησαν στροφή 180 μοιρών στη δραστηριότητά τους και επέλεξαν να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο εξωτερικό, αφού διαπιστώνουν ότι ακόμη και σήμερα -έπειτα από 4 χρόνια συνεχούς ύφεσης- δεν έχει διαφανεί που σταματά η καθίζηση της ελληνικής οικονομίας.
 
Οι εξαγωγικές εταιρείες και οι θυγατρικές στο εξωτερικό έχουν αρχίσει να «ξεπληρώνουν» τις επενδύσεις, που έγιναν, φέρνοντας φρέσκο πελατολόγιο, αλλά και εναλλακτικές προώθησης των αποθεμάτων, ώστε να μειώνεται η ανάγκη σε κεφάλαιο κίνησης.

Όσες επιχειρήσεις δεν πετύχουν αναδιάρθρωση των δανείων τους, μέσα στο 2012, έχουν συγκεκριμένες επιλογές: πώληση θυγατρικών, αλλαγή έδρας ή εξαγορά από μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.
 
Αξιοσημείωτο είναι ότι στις 100 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις συγκαταλέγονται και ελληνικές εταιρείες με οικογενειακό χαρακτήρα, όπως, για παράδειγμα, οι αλυσίδες σουπερμάρκετ Σκλαβενίτης και Μασούτης, η εταιρεία Πέττας Ν. Παύλος, η γαλακτοβιομηχανία Όλυμπος, η βιομηχανία μπισκότων Παπαδοπούλου.
 
Η πλειοψηφία πάντως των επιχειρήσεων ανήκει σε ξένες πολυεθνικές επιχειρήσεις, που είχαν έλθει στη χώρα μας από τη δεκαετία του 80 και του 90 και είτε εξαγόρασαν ελληνικές επιχειρήσεις είτε αναπτύχθηκαν αυτόνομα στην επιχειρηματική σκηνή της χώρας μας.
 
Το κοινό σημείο της επίδοσης και των 100 κερδοφόρων επιχειρήσεων είναι τα δημοφιλή προϊόντα, που παράγουν και διανέμουν στην ελληνική επικράτεια, διατηρώντας επί δεκαετίες τα υψηλά standards παραγωγής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger