17/5/12

Επιλέχθηκαν οι φορείς και ΜΜΕ που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα προσαρμογής επιχειρήσεων 1-49 ατόμων στην οικονομική κρίση

Τον Απρίλιο του 2012 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των κλαδικών φορέων που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Α' και των επιχειρήσεων (1-49 ατόμων) που θα συμμετάσχουν στις Προσκλήσεις Β' και Γ' για τη «Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης». Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε, τελικά στο ποσό των 200.000.000€, από το αρχικά εγκεκριμένο ποσό των 80.000.000€.

Το ενδιαφέρον των κλαδικών φορέων και των Μικρών Επιχειρήσεων ήταν πολύ μεγάλο τόσο κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις τρεις προσκλήσεις αλλά όσο κατά τη διαδικασία επιλογής. Το ενδιαφέρον αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για τη διατήρηση και την ενίσχυση θέσεων απασχόλησης, τη στήριξη για προσαρμογή των επιχειρήσεων αυτών που αποτελούν τη βάση της ελληνικής οικονομίας, σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον σε συνθήκες οικονομικής κρίσης με πολύτιμο αρωγό, μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης, επανακατάρτισης και συμβουλευτικής, το Υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Πρόσκληση Α'
  • 668 υποβληθείσες αιτήσεις κλαδικών φορέων
  • 606 σχέδια κλαδικών φορέων επιλέγονται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού των 9.000.000 €.
Πρόσκληση Β'
  • 21.094 υποβληθείσες αιτήσεις επιχειρήσεων 1-49 ατόμων, μέλη ανωτέρω κλαδικών φορέων
  • 18.945 επιχειρήσεις επιλέγονται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού των 117.300.000€.
Πρόσκληση Γ'
  • 827 υποβληθείσες αιτήσεις επιχειρήσεων 20-49 ατόμων
  • 744 επιχειρήσεις επιλέχθηκαν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 73.700.000€.
Τα ανωτέρω προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013 και εντάσσονται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», Κατηγορία Παρεμβάσεων 2, Δράση 1.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger