25/4/12

Και εγένετο Hellenic Mobile Cluster για την εξωστρέφεια του ελληνικού κλάδου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας!

Ο τομέας των κινητών υπηρεσιών παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με ισχυρή επιστημονική, τεχνολογική, ερευνητική και καινοτομική δραστηριότητα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις του χώρου παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 4.000 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων 1.000 επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, έχουν συνολικό κύκλο εργασιών περί τα 500 εκατ. ευρώ και διαθέτουν παρουσία σε 40 χώρες. Ορισμένες από αυτές σχεδόν διπλασιάζουν τον κύκλο εργασιών τους κάθε χρόνο, είναι εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια (π.χ. η Velti στο Nasdaq και η Globo στο Aim), ενώ ένα ολόκληρο οικοσύστημα από start-ups αναδύεται συνεχώς. Έχοντας ως στόχο την τόνωση των δραστηριοτήτων καινοτομίας και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της ανάπτυξης μιας στενής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων του τομέα, έχει ιδρυθεί το Hellenic Mobile Cluster, το οποίο θα ενισχύσει το οικοσύστημα στο οποίο λειτουργούν εταιρίες - μέλη, με στόχο την ανάπτυξή τους παγκοσμίως. 

Το Hellenic Mobile Cluster στοχεύει να αυξήσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των μελών του, να τονώσει την ανάπτυξη νέων καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη στενή συνεργασία μεταξύ των διάφορων μερών της λεγόμενης τριπλής έλικας (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και βιομηχανία). Στοχεύει στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση ανταγωνιστικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διεθνή αναγνώριση. Είναι ένα cluster βασισμένο στη γνώση, το οποίο περιλαμβάνει επιχειρήσεις και ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα που εδρεύουν κυρίως στην περιοχή της Αττικής και το οποίο εξειδικεύεται επίσης σε καινοτόμες δραστηριότητες, με ισχυρό προσανατολισμό στην παγκόσμια αγορά.

 

Το cluster αποτελείται σήμερα από 26 εταιρίες, οι οποίες είναι όλες μέλη του ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας), τον ΣΕΚΕΕ και 13 ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα, ενώ υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από νέα υποψήφια μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό. Συντονιστής είναι ο κ. 'Αγγελος Μαγκλής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ, μιας ιδιωτικής εταιρίας συμβούλων με εμπειρία στον χώρο, καθώς έχει αναλάβει τον συντονισμό της Pan-European Mobile Services Innovation Platform, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Europe INNOVA και σκοπός της είναι να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων με υψηλή ανάπτυξη στον χώρο των κινητών υπηρεσιών και να ενδυναμώσει τις ευκαιρίες τους για ανάπτυξη και πρόσβαση στην αγορά της Ευρώπης και στις διεθνείς αγορές. 

Ο τομέας των κινητών υπηρεσιών παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Ο αριθμός των χρηστών κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται με καταιγιστικό ρυθμό. Σήμερα υπάρχουν 5,9 δισεκατομμύρια συνδρομητές κινητών επικοινωνιών (που είναι το 87% του παγκόσμιου πληθυσμού). Στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη 90% των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας έχουν ένα τηλέφωνο με δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Οι κινητές εφαρμογές έχουν σημαντική τεχνολογική, κοινωνική και πολιτιστική διάσταση. Μπορούν να συμβάλουν στην ενεργειακή απόδοση και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω διαρθρωτικών αλλαγών και καινοτομίας, με την αντικατάσταση των υλικών αγαθών από μη υλικά υποκατάστατα (ηλεκτρονικά εισιτήρια, ηλεκτρονικά βιβλία), τη μετακίνηση των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο, την υιοθέτηση νέων τρόπων εργασίας και τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger