4/4/12

Διευκρινίσεις ΥΠΑΑΝ για τις ελεύθερες οικονομικές ζώνες!

Διευκρίνιση σχετικά με το άρθρο 41 – ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ του πολυνομοσχεδίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον παρείχε το ΥΠΑΑΝ.

Οπως αναφέρει, η εν λόγω ρύθμιση αφορά σε εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης Εθνικής Τελωνειακής Νομοθεσίας και της υφιστάμενης σχετικής πρόβλεψης για την ύπαρξη και λειτουργία ελεύθερων ζωνών και ελεύθερων αποθηκών όπου ισχύει ειδικό τελωνειακό καθεστώς.

Η αλλαγή που προωθείται αφορά αποκλειστικά στη δυνατότητα που θα δίνεται από το νόμο στον Υπουργό Οικονομικών να επιτρέπει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε εξαγωγικές επιχειρήσεις να εκτελούν ελαφρές μεταποιητικές δραστηριότητες εντός των συγκεκριμένων χώρων ώστε να επανεξάγουν τα προϊόντα χωρίς αυτά να υφίστανται κόστη εκτελωνισμού.

Αυτή η τελωνειακού χαρακτήρα ρύθμιση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης μνημονιακών δράσεων για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών, δεν αφορά σε καμία περίπτωση σε ζώνες ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας οι οποίες, κατά τη διεθνή πρακτική, σχετίζονται με ειδικά φορολογικά κίνητρα, ή ακόμα και αποκλίσεις από το εργασιακό καθεστώς.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger