27/4/12

Ποιοί είναι δικαιούχοι για συμμετοχή στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ;

Επιδοτήσεις 50% για επενδύσεις έως 25 εκατ. ευρώ από υφιστάμενες και υπό σύσταση εταιρείες που θέλουν να εξάγουν προϊόντα ή να παράσχουν σχετικές υπηρεσίες παρέχει το πρόγραμμα Εξωστρέφεια. Χρηματοδοτεί όλη σχεδόν την μεταποίηση αλλά και πολλές εταιρείες που συνδέονται με αυτή: κατασκευές κτηρίων και πολιτικούς μηχανικούς αλλά και εταιρείες νέων τεχνολογιών, συμβουλευτικές, διαφημιστικές και το χονδρεμπόριο.

Το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί, αλλά αναμένεται σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης αυτό να γίνει άμεσα, μετά την επιτυχία που είχε η πρώτη φάση η οποία έτρεξε το 2011.

Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» θα διαθέσει 50 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ. Περιορισμοί δεν υπάρχουν για τις δαπάνες σε πάγια, ενώ θα προσμετρώνται και άλλες επιδοτήσεις που ενδεχομένως έχουν ληφθεί (κανόνας De Minimis) για τις άυλες δαπάνες. Στην δεύτερη κατηγορία δαπανών το ποσοστό συγχρηματοδότησης κυμαίνεται από 30% έως 55% και στην πρώτη από 15% έως 55%, ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας και την έδρα της.

Στο πρόγραμμα οι «άτυχοι» είναι αυτοί που έχουν πρόσφατα ιδρύσει εταιρεία. Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις (αν η εταιρεία έχει πάνω από 250 εργαζόμενους, δηλαδή θεωρείται «μεγάλη», θα πρέπει να έχει συνεργασία με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες). Για να μετάσχουν μικρομεσαίου που δεν έχουν κλείσει 2 έτη θα πρέπει να συνεργάζονται με τουλάχιστο άλλες 2 μεταποιητικές μονάδες (έως 250 εργαζομένων).

Επιλέξιμα είναι και φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Δεν έχει σημασία αν υπάρχει επιχειρηματική εμπειρία ή δραστηριότητα.

Το ποσοστό επιδότησης είναι 55% και υπάρχουν 2 κατηγορίες σχεδίων με διαφορετικό πλαφόν επιδότησης:

Α. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών. Επιδοτούνται για έργα αξίας από 35.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

Β. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως: Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών, εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων ή προϊόντων, διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης, ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας και εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Επιδοτούνται έργα από 50.000 ευρώ έως 650.000 ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από δάνεια και από την ιδία συμμετοχή που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

• Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις


• Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

• Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας

• Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους

• Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

• Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

• Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.

• Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές(Ε.Π.)

• Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου

• Λειτουργικές Ενέργειες

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Με βάση τα δεδομένα της 1ης φάσης (δεν έχει εκδοθεί ο νέος οδηγός υλοποίησης), επιλέξιμοι είναι όλοι σχεδόν οι κλάδοι της μεταποίησης: το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, προϊόντα καπνού, κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, υπόδηση, είδη ταξιδίου, βιομηχανία ξύλου, εκδόσεις, προϊόντα διύλισης πετρελαίου, χημικά, ελαστικά, μεταλλικά προϊόντα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά, οπτικά είδη, μηχανές οχήματα και εξοπλισμός μεταφορών.

Επιλέξιμες είναι όμως και οι κατασκευές Κτιρίων, τα έργα πολιτικού μηχανικού, οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, το χονδρικό Εμπόριο (πλην εμπόριο μηχανοκινήτων οχημάτων/ μοτοσικλετών), εκδοτικές Δραστηριότητες, δραστηριότητες Προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού, για τεχνολογίες της πληροφορίας, λογισμικού πολυμέσων, διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων κλπ. Επίσης, επιδοτείται η επεξεργασία δεδομένων, η καταχώρηση κα οι δικτυακές πύλες, και οι υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων.

Χρηματοδοτούνται και οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, στρατηγικής διαχείρισης, υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή εξαγορές, συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, οργάνωσης παραγωγής, εφοδιασμού, logistic, διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών. Επιδοτούνται και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης, γραφίστα, πινάκων, καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων, σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης, παραγωγής πρωτοτύπων σχεδίων, συσκευασίας αλλά και το πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger