11/4/12

Ψηφιακές υπηρεσίες από τον ΟΑΕΠ για την προώθηση των εξαγωγών!

Την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών που θα συμβάλουν στην αυτοματοποίηση των εξαγωγικών πιστώσεων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων επιχειρήσεων έχει δρομολογήσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Το έργο έχει ενταχθεί και θα συγχρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ενώ ήδη αναμένονται προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ωρίμασης του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, πλην της υποστήριξης των διαδικασιών προέγκρισης από τη διαχειριστική αρχή, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης και υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιών υποστήριξης των διαδικασιών προέγκρισης των τευχών δημοπράτησης θα εξαρτηθεί από την πορεία λήψης των σχετικών εγκρίσεων. Σε κάθε περίπτωση, η παροχή των σχετικών υπηρεσιών δεν θα υπερβεί τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης και υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger