7/4/12

Με κατάρρευση απειλείται το ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) λόγω πληρωμής δανείων και κουρέματος!

Σε οικονομικό αδιέξοδο που απειλεί τη βιωσιμότητά του, αλλά και τη διακοπή παροχής εγγυήσεων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οδηγείται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), το γνωστό πρώην ΤΕΜΠΜΕ.
Η δραστηριότητα του ταμείου αφορά την εκπόνηση ειδικών δράσεων για τη χορήγηση, μέσω των τραπεζών, δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα οποία το ταμείο λειτουργεί ως εγγυητής. Παρόμοια προγράμματα που τρέχουν ή επρόκειτο να τρέξουν είναι η «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών» και η «Παροχή εγγυήσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών». Παράλληλα το ΕΤΕΑΝ λειτουργεί ως διαχειριστής σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, που χρηματοδοτούνται μέσω Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον απολογισμό του 2011, αιτία για το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο φορέας αποτελούν όχι μόνο οι επισφάλειες αλλά και οι καταπτώσεις που υποχρεώνεται να καταβάλει από τις εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει. Βασικό αίτιο είναι η απομείωση της αξίας των ομολόγων που έχει στην κατοχή του και τα οποία είχαν εισφερθεί για την κάλυψη του μετοχικού του κεφαλαίου. Το θέμα έχει τεθεί ήδη στην κυβέρνηση, αλλά και στην τρόικα και στην Ομάδα Δράσης της Ε.Ε., προκειμένου να βρεθεί λύση ανακεφαλαιοποίησης του ταμείου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αναμένονται έως τις 24 Απριλίου, ημερομηνία κατά την οποία έχει προσδιοριστεί η γενική συνέλευση του ΕΤΕΑΝ.

Η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του ταμείου μέσω ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου ύψους 1,5 δισ. ευρώ είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2009, στο πλαίσιο των δύο προγραμμάτων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είχε εγκρίνει η κυβέρνηση της Ν.Δ. Για τον σκοπό αυτό εκδόθηκαν την εποχή εκείνη πενταετή ομόλογα, τα οποία το ΤΕΜΠΜΕ -όπως ονομαζόταν τότε το ταμείο- είχε υποχρέωση να διακρατήσει έως τη λήξη τους, δηλαδή τον Αύγουστο του 2014. Τα ομόλογα αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου να πληρώνονται οι καταπτώσεις των εγγυήσεων που είχε αναλάβει ο φορέας μέσω των δανείων που είχαν χορηγήσει οι τράπεζες, στο πλαίσιο της πρώτης και δεύτερης φάσης ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 5,1 δισ. ευρώ.
Οπως προκύπτει από τον απολογισμό του 2011, «η τρέχουσα αξία των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου παρουσιάζει απόκλιση 41,5% από την ονομαστική τους αξία και έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης 858 εκατ. ευρώ. H αξία των ελληνικών ομολόγων ισοδυναμούσε στο τέλος του 2011 με 607 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να περιορίζονται οι δυνατότητες κάλυψης των μελλοντικών εγγυήσεων που θα καταπέσουν και θα υποχρεωθεί να πληρώσει ο φορέας».
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «οι τελικές πληρωμές καταπτώσεων στο μέλλον δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν τα 607 εκατ. ευρώ, προκειμένου να μείνουν ανέπαφα τα διαθέσιμα της εταιρείας σε μετρητά, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 290,7 εκατ. ευρώ και τα οποία αποτελούν την ασφαλιστική δικλίδα για τη μακροβιωσιμότητα της εταιρείας».
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο των εγγυήσεων που έχει αναλάβει ο φορέας για όλη την περίοδο λειτουργίας του ανέρχονται σε 5,7 δισ. ευρώ και, σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού, το 2011 οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των δανείων ανέρχονται σε 458,6 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 10,5% των αρχικών εγγυήσεων. Οι αρχικές καταγγελίες προσεγγίζουν τα 303 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 130,7 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταπέσει, δηλαδή έχουν πληρωθεί από το ταμείο προς τις τράπεζες, δίνοντας ομόλογα ισόποσης αξίας, ενώ οι συνολικές προβλέψεις για επισφαλείς εγγυήσεις έχουν υπολογιστεί στα 521,7 εκατ. ευρώ.
Με δεδομένη την επιδείνωση της ποιότητας των εγγυημένων δανείων λόγω της οικονομικής ύφεσης και προκειμένου να μπορέσει το ΕΤΕΑΝ να υλοποιήσει τις δράσεις που έχει αναλάβει, προτείνονται διάφορες λύσεις, μεταξύ των οποίων η αλλαγή του νόμου με σκοπό τη μη διαπραγμάτευση των ομολόγων στην αγορά, ώστε να έχουν στη λήξη τους την ονομαστική αξία, ή αντίστοιχα προτείνεται η ανταλλαγή τους με έντοκα γραμμάτια.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger