27/4/12

Μπλόκο στα δάνεια από τις τράπεζες και στις υγιείς επιχειρήσεις, διαπιστώνει η ΤτΕ!

Κλειστές παραμένουν οι «στρόφιγγες» δανεισμού ακόμα και για τις υγιείς επιχειρήσεις. Αυτό διαπιστώνει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος κ. Γιώργος Προβόπουλος στην Ετήσια Έκθεση του.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «οι τράπεζες εξαιτίας της κρίσης έχουν απολέσει σχεδόν κάθε δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς αγορές», «σημειώνεται εκτεταμένη απόσυρση καταθέσεων από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά» και κατά συνέπεια « να έχει περιοριστεί σημαντικά η ευχέρεια των τραπεζών να χορηγούν δάνεια, ακόμα και αν υποτεθεί ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για δανειοδοτήσεις χωρίς υψηλό βαθμό κινδύνου».

Αποτέλεσμα είναι να περιορίζονται τα επενδυτικά σχέδια υγιών επιχειρήσεων, λόγω έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, ενώ περιορίζεται ακόμα και η παραγωγή ορισμένων επιχειρήσεων.


Όπως σημειώνεται στην Έκθεση από το 2009, τα πιστοδοτικά κριτήρια των τραπεζών εξακολούθησαν να καθίστανται «αυστηρότερα». Παράλληλα οι τράπεζες ζητούν αυξημένες εγγυήσεις και ταυτόχρονα περιόρισαν το ύψος και τη διάρκεια των δανείων. Ειδικά στην κατηγορία των στεγαστικών «περιόρισαν το ποσοστό της αξίας των υπέγγυων ακινήτων» το οποίο επιτρέπεται να καλύπτουν τα χορηγούμενα δάνεια.

Την ίδια ώρα ανοδική είναι η πορεία των καθυστερούμενων δανείων. Όπως επισημαίνεται στην Έκθεση στο τέλος Δεκεμβρίου 2011 ο λόγος δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 15,9% (από 10,5% στο τέλος του 2010), ενώ επιδείνωση εμφάνισε η ποιότητα των δανείων σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Μάλιστα χαρακτηρίζεται ως «ανησυχητική» η αύξηση που παρατηρήθηκε στην κατηγορία των στεγαστικών δανείων, ενώ πιο έντονη ήταν η επιδείνωση στη κατηγορία των καταναλωτικών δανείων. Ομως παρότι αυξάνεται ο αριθμός των καθυστερούμενων δανείων το ποσοστό κάλυψης τους παρέμεινε σε χαμηλό.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger