24/4/12

Ημερίδα για τις Καινοτόμες Τεχνολογίας που μειώνουν το κόστος μιας επιχείρησης στην Καβάλα (25/4/2012)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ανατολικής Μακεδονίας, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Καινοτόμες Τεχνολογίες για τη Μείωση του Λειτουργικού Κόστους της Επιχείρησής σας», (Cross Border Implementation of innovative cost cutting technologies – CROSS-INNO-CUT), η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 25 Απριλίου και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας (Επιμελητήριο Καβάλας, 1ος Όροφος, Ομονοίας 50) και αφορά στην παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης του λειτουργικού κόστους σε επιχειρήσεις. Πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ανατολιής Μακεδονίας, τηλ. 2510 221051

Οι τεχνολογίες αυτές θα εφαρμοστούν ΔΩΡΕΑΝ σε μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής κατά τη διάρκεια της ημερίδας.

Η παροχή των ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτικών υπηρεσιών αφορά οποιαδήποτε μεταποιητική επιχείρηση δηλώσει έγκαιρα το ενδιαφέρον της στις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ (Υπεύθυνος κ. Κ. Στυλιαράς, Τηλ. 2310 539817 εσωτ.202, Fax 2310 541933, Email: (k.styliaras@sbbe.gr). Για το λόγο αυτό θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Μέσω του έργου CROSS-INNO-CUT θα εφαρμοστούν καινοτόμες τεχνολογίες που στοχεύουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και οι οποίες αναπτύχθηκαν από την ερευνητική μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης URENIO. Η υλοποίηση της εφαρμογής των καινοτόμων αυτών τεχνολογιών θα γίνει στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση σε τρία στάδια:
  • καταρχήν θα εντοπιστούν δραστηριότητες που επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας σε εκατό (100) επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής, μέσω επισκέψεων που θα πραγματοποιήσουν εξειδικευμένοι επιστήμονες. Οι εκατό αυτές επιχειρήσεις θα είναι οι εκατό πρώτες που θα δηλώσουν συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του εν λόγω έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
  • Στη συνέχεια, θα επιλεχθούν τριάντα από τις εκατό προηγούμενες επιχειρήσεις, στις οποίες θα αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο εργασίας για τη μείωση του κόστους λειτουργίας, το οποίο και θα τους παραδοθεί.
  • Στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης θα επιλεχθούν δέκα επιχειρήσεις στις οποίες θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο πλάνο εργασίας με τη βοήθεια experts.
Το έργο "Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies (CROSS- INNO-CUT)" συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger