29/3/12

OKE: ΟΚ αλλά με πολλές παρατηρήσεις για το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΑΝ για την επιχειρηματικά φιλική Ελλάδα

Αρκετές «κίτρινες κάρτες» για να μην πούμε «κόκκινες» ρίχνει η ΟΚΕ στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την Βελτίωση της Επιχειρηματικότητας στο οποίο διαπιστώνει σημαντικές ελλείψεις.

Αν και όπως σημειώνειε τόσο η προηγούμενη Γενική Αξιολόγηση όσο και οι κατ’ άρθρον παρατηρήσεις της, αφορούν το Σχέδιο Νόμου το οποίο έχει αποσταλεί στην Ο.Κ.Ε. και όχι το Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και επί του οποίου γίνονται συνεχώς προσθήκες και τροποποιήσεις.

Σύμφωνα με την ΟΚΕ πρόκειται για ένα ογκώδε πολυνομοσχέδιο το οποίο είναι ανομοιογενές στη σύνθεση και ετεροβαρές στη σημασία που αποδίδει στα διαφορετικά θέματα που καλύπτει: νομοθετικές ρυθμίσεις, κανονισμοί λειτουργίας, καταστατικές προβλέψεις, πρωτόκολλα καλής θέλησης μνημονιακού χαρακτήρα κ.ά.

Η Οικονομικής και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος διαπιστώνει σημαντικές ελλείψεις που προβλέπεται ότι θα περιορίσουν ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων πτυχών της αναλαμβανόμενης προσπάθειας εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας

Οι θέσεις της ΟΚΕ επί του σχεδίου νόμου
· Σε ότι αφορά τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας της στρατηγικής επένδυσης, με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ν. 3894/2010 αποκτά μεγάλη ελαστικότητα με τα νέα μειωμένα ποσοτικά κριτήρια που τίθενται, ώστε να αμφισβητείται, όπως σημειώνει η ΟΚΕ, η ίδια η σημασία της στρατηγικής επένδυσης.

· Η όλη σχετική σύλληψη του Σχ/Ν περί κριτηρίων ένταξης είναι αρκετά γραφειοκρατική, αυθαίρετη και δυσανάλογη των σημερινών αναγκών που δημιουργεί η οικονομική κρίση και η εκτίναξη της ανεργίας σε πρωτοφανή ύψη.

· Ο στόχος μείωσης της προθεσμίας έκδοσης της άδειας κρίνεται χαμηλός.

· Η νομοθετική πολυπλοκότητα που συνθέτει τη βάση λειτουργίας των ΙΚΕ καθιστά επιρρεπές το νέο εταιρικό σχήμα σε κινδύνους διαχείρισης και εκμετάλλευσης που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής · Το Σ/Ν δεν αγγίζει τον πυρήνα των προβλημάτων στήριξης και προώθησης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και εξαντλεί τις ρυθμίσεις περί εξαγωγικού εμπορίου σε τυπικά και περιφερειακά εργαλεία.

· Αναφορικά με τα «Σήματα Προϊόντων και Υπηρεσιών» το σ/ν αποφεύγει να ρυθμίσει τα, προφανή, ζητήματα του ηλεκτρονικού βιβλίου σημάτων και της ηλεκτρονικής κατάθεσης δήλωσης σήματος, ως θα όφειλε.

· Παράλληλα με τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και έναρξης μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, απαιτείται να δοθεί έμφαση και στο εξίσου κρίσιμο ζήτημα του χρόνου κλεισίματος μιας επιχείρησης και εκκαθάρισης των περιουσιακών της στοιχείων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger