31/3/12

Διαγωνισμός Business Plan για καινοτόμες επιχειρήσεις από το ΤΕΙ Σερρών!

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του ΤΕΙ Σερρών διοργανώνουν Διαγωνισμό Ανάπτυξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Καινοτόμων Επιχειρήσεων, με σκοπό την καλλιέργεια καινοτόμου επιχειρηματικής κουλτούρας στους σπουδαστές και τους νέους απόφοιτους του ΤΕΙ Σερρών.

Μέσω του διαγωνισμού δίνονται κίνητρα σε ομάδες σπουδαστών και απόφοιτων του ΤΕΙ Σερρών να αναπτύξουν μία καινοτόμα ιδέα και τις απαραίτητες ενέργειες για την εμπορική αξιοποίησή της, μέσω ενός επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο θα αξιολογηθεί με βάση την πρωτοτυπία, την αποτελεσματικότητα και την βιωσιμότητά του.

Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να αφορά είτε στην ανάπτυξη καινοτομίας μέσα σε υπάρχουσα επιχείρηση, είτε στη δημιουργία νέας επιχείρησης που βασίζεται σε μία καινοτόμο ιδέα, που εντάσσεται ενδεικτικά σε κάποια από ακόλουθες ενότητες:
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Πληροφορική
 • Mobileεφαρμογές
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Υγεία
 • e-business & e-commerce
 • Socialnetworks
 • Πρωτογενής παραγωγή
 • Μεταποίηση
 • Logistics
 • Εναλλακτικός τουρισμός
 • Υπηρεσίες
Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι σπουδαστές ή απόφοιτοι του ΤΕΙ Σερρών καθώς και σπουδαστές/φοιτητές/απόφοιτοι άλλων Ιδρυμάτων που θα συστήσουν ομάδες εργασίας με σπουδαστές ή αποφοίτους του ΤΕΙ Σερρών.

Η υποβολή αίτησης, συνοδευόμενη από το επιχειρηματικό σχέδιο, θα γίνεται ηλεκτρονικά στο mail της ΔΑΣΤΑ (dasta@teiser.gr) από 20-03-2011 μέχρι 19-04-2012. Η ηλεκτρονική μορφή της αίτησης και του επιχειρηματικού σχεδίου διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ (dasta.teiser.gr).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών και θα αναδειχθούν οι τρεις έως πέντε (3-5) καλύτερες. Εν συνεχεία θα ακολουθήσει αναλυτικότερη διαδικασία αξιολόγησης, ώστε να αναδειχθεί το καλύτερο επιχειρηματικό σχέδιο. Τέλος θα παρουσιαστούν και θα βραβευτούν οι παραπάνω καλύτερες επιχειρηματικές προτάσεις σε ειδική τελετή στην αίθουσα του Κέντρου Ερευνών, Συμβουλευτικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Σερρών, παρουσία του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου, άλλων φορέων της πόλης, τοπικών ΜΜΕ, των σπουδαστών και του προσωπικού του ΤΕΙ Σερρών.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα κερδίσουν:
Α) Συμμετοχή στο summercamp επιχειρηματικότητας (συνδιοργάνωση με το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο του Blagoevrad), με καλυμμένα όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής.
Β) Πιθανότητα συμμετοχής στο έργο «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας». Στο πλαίσιο του έργου θα λειτουργήσουν εξειδικευμένοι χώροι συνεργασίας, όπου θα φιλοξενηθούν νέοι που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας. Στους νέους θα παρέχεται στήριξη μέσα από ένα πλέγμα υποστηρικτικών δράσεων που θα υποστηρίζει την «εκκόλαψη» των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Γ) Προβολή των επιχειρηματικών σχεδίων σε τοπικά ΜΜΕ & φορείς επιχειρήσεων.
Δ) Παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων στον επόμενο διαγωνισμό (3η φάση).

Βρείτε εδώ το έντυπο υποβολής πρότασης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger