20/3/12

Πανευρωπαϊκό τεστ... για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν!

15 κράτη σε όλη την Ε.Ε. εφαρμόζουν ήδη με επιτυχία το «τεστ των ΜΜΕ» (SME test) για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων πολιτικών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος του τεστ, το οποίο αναφέρεται στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Small Business Act» ήδη από το 2009, είναι να εντοπίσει διοικητικά και οικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ λόγω νέων ρυθμίσεων, ώστε να ληφθούν υπόψη στο μελλοντικό πολιτικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ, τα τεστ συμβάλλουν σημαντικά στην αξιολόγηση των πολιτικών και την απλοποίηση των κανονισμών για τις ΜΜΕ. Αν και διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη συχνότητα της εφαρμογής τους, η ΕΕ προτείνει τα ακόλουθα στάδια: Διαβούλευση με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, Προκαταρκτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων που ενδέχεται να επηρεαστούν, Μέτρηση του αντίκτυπου στις ΜΜΕ και Αξιολόγηση εναλλακτικών και αναπροσαρμοστικών μέτρων.

Τα τεστ εφαρμόζονται ήδη σε 15 χώρες (Γερμανία, Λετονία, Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Δανία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία και Γαλλία), ενώ 3 ακόμα χώρες (Μάλτα, Σλοβενία και Σλοβακία) προετοιμάζουν την εφαρμογή τους. Οι υπόλοιπες χώρες (Πορτογαλία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ελλάδα, Τσεχία, Βέλγιο, Κύπρος, Λιθουανία, Ισπανία, Εσθονία, Βουλγαρία και Ιταλία) δεν εφαρμόζουν κανέναν τεστ, αν και 4 από αυτές (Ελλάδα, Βέλγιο, Κύπρος και Βουλγαρία) εξετάζουν, σε πολιτικό επίπεδο, την εισαγωγή τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, τα τεστ έχουν προστιθέμενη αξία για τις ΜΜΕ: καταρχάς, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κανονιστικού πλαισίου, μειώνοντας τα δυσανάλογα κόστη για τις επιχειρήσεις. Αναδεικνύουν τον αντίκτυπο των πολιτικών στις επιχειρήσεις, διευκολύνουν τη διαμόρφωση νέων μέτρων και δίνουν στις ΜΜΕ τον χρόνο και την οικονομική δυνατότητα να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους.

Πολλές χώρες που εφαρμόζουν τα τεστ αναφέρουν πως η θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει βελτιωθεί σημαντικά. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, ένα τυποποιημένο διαδικτυακό τεστ θα είναι υποχρεωτικό από το 2013. Στη Μάλτα θεσπίστηκε νόμος σύμφωνα με τον οποίο, από τις αρχές του 2012, όλα τα νομοθετικά μέτρα που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στις ΜΜΕ θα πρέπει να ελέγχονται με το σχετικό τεστ. Στη Φινλανδία διεξάγεται μελέτη για την περαιτέρω βελτίωση των τεστ που ήδη εφαρμόζονται.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται για τη βελτίωση των τεστ σε εθνικό επίπεδο είναι η ενίσχυση της έρευνας σχετικά με τις μικρές επιχειρήσεις, η ανάπτυξη μοντέλων για τη μείωση του δυσανάλογου κόστους στις ΜΜΕ, η κατάρτιση, ο έλεγχος ποιότητας, η ανάπτυξη συγκεκριμένων μεθοδολογιών, η ομογενοποίηση προτύπων και η εμπλοκή περισσότερων ενδιαφερόμενων φορέων, η νομική θέσπιση των τεστ, η βελτίωση της ανάλυσης κόστους-οφέλους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να υποστηρίξει τα τεστ των ΜΜΕ και ήδη αξιολογεί προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Για παράδειγμα, εξετάζεται η διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης, κ.λπ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger