31/3/12

Μέχρι 22/6 η υποβολή προτάσεων στο LEADER σε Καρδίτσα και Ευρυτανία!

Δόθηκε στη δημοσιότητα η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος Leader προϋπολογισμού περίπου 8 εκατ. ευρώ, που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ειδικότερα την πεδινή Καρδίτσα και τη λίμνη Πλαστήρα καθώς και την Περιφερειακή Ενότητας Ευρυτανίας και ειδικότερα τη δημοτική κοινότητα Φουρνάς. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η Αναπτυξιακή Καρδίτσας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ ΑΕ), ενώ οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις 22 Ιουνίου 2012.

Μέσω της τρέχουσας πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης και τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη χρηματοδότηση έως και 50% του συνολικού κόστους ιδιωτικών επενδύσεων σε τομείς όπως η εμπορία και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, οι μικρές βιοτεχνίες, η παροχή υπηρεσιών, η παρασκευή τροφίμων, η εστίαση και αναψυχή κ.ά. Οι δράσεις του προγράμματος αφορούν αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες, στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό, ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών, διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς.

Το προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝΚΑ ΑΕ σε συνεργασία με τους μετόχους της (δήμοι, περιφέρεια, ΠΕΔ, επιμελητήριο, Συνεταιριστική Τράπεζα και ΕΑΣΚ), θα πραγματοποιήσει σειρά ανοικτών εκδηλώσεων για την ενημέρωση και κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger