30/3/12

Κλάδος εξόρυξης οικοδομικών υλικών: σε αρνητική τροχιά και το 2012

Την κατιούσα ακολουθεί η βιομηχανία των εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων που αφορούν τον οικοδομικό τομέα, επηρεασμένη από την καθίζηση της ευρύτερης κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η πτώση της παραγωγής της τον Ιανουάριο του 2012 ανήλθε σε 28,4%, έναντι πτώσης 13,0% τον ίδιο μήνα του 2011.

Συγχρόνως, η πτώση του κύκλου εργασιών του κλάδου τον περασμένο Ιανουάριο ανήλθε σε 21,0%, έναντι πτώσης 0,6% τον Ιανουάριο του 2011.

Η συνολική παραγωγή του κλάδου των λοιπών εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων, πλην της εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, της άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και της εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη στη χώρα μας το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2011 ήταν μειωμένη, σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2010, κατά 15,7%, σε επίπεδα τα οποία είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 44,0%. Το 2010 είχε καταγραφεί μείωση της τάξεως του 0,1%, σε σχέση με το 2009.

Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2011, στο διάστημα αυτό αυξήθηκε η παραγωγή μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία και κτίρια κατά 6,3%. Αντιθέτως, μειώθηκε η παραγωγή γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία και κτίρια κατά 53,0%, ασβεστόλιθου και γύψου κατά 32,5% και λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης και αμμοχάλικου κατά 34,05%.

Επίσης, ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2011, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειώθηκε κατά 8,4% (2010/2009: +6,1%). Τα έσοδά του ήταν κατά 8,1% χαμηλότερα από τα έσοδα που είχε παρουσιάσει το έτος 2005.

Η συνολική παραγωγή του κλάδου των λοιπών εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 32,4% της συνολικής παραγωγής του τομέα των ορυχείων και λατομείων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger