3/3/12

Χαρτοβιομηχανία: πτώση παραγωγής και εσόδων για τον κλάδο το 2011 στην Ελλάδα


Κατά 8,2% μειώθηκε το 2011, σε σχέση με το 2010, ο όγκος παραγωγής της ελληνικής χαρτοβιομηχανίας. Συγχρόνως, μειώθηκαν κατά 4,5% τα έσοδα του κλάδου. Η μικρότερη αυτή μείωση των εσόδων οφείλεται στην αύξηση των τιμών των προϊόντων των χαρτοβιομηχανιών.

Η συνολική παραγωγή προϊόντων χάρτου στη χώρα μας το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2011 ήταν μειωμένη με υπερδιπλάσιο ρυθμό, σε σύγκριση με το 2010, δεδομένου ότι τότε η μείωση της παραγωγής ήταν της τάξεως του 3,4%. Ο όγκος της παραγωγής περιορίστηκε σε επίπεδα τα οποία είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 13,6%.

Πτωτικά κινήθηκε η παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου κατά τους έντεκα από τους δώδεκα μήνες του 2011. Η εξέλιξη του όγκου της παραγωγής προϊόντων χάρτου το περασμένο έτος ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, είχε ως εξής: -8,0% τον Ιανουάριο (+2,2% τον Ιανουάριο του 2010), -6,0% τον Φεβρουάριο (-2,8%), -7,3% τον Μάρτιο (+3,7%), -8,6% τον Απρίλιο (+4,0%), -8,7% τον Μάιο (-4,4%), -14,8% τον Ιούνιο (+2,3%), -2,6% τον Ιούλιο (-15,7%), -5,2% τον Αύγουστο (+5,5%), +3,1% τον Σεπτέμβριο (-19,2%), -12,2% τον Οκτώβριο (-3,9%), -8,7% τον Νοέμβριο (-1,4%) και -7,4% τον Δεκέμβριο (-9,0%).

Οι αρνητικές μεταβολές που σημειώνονται στην εγχώρια παραγωγή προϊόντων χάρτου αντανακλούν, κυρίως, την περιστολή των εγχώριων καταναλωτικών δαπανών σε συνδυασμό με τη μείωση της ζήτησης ειδών συσκευασίας σειράς βιομηχανικών προϊόντων και της γενικότερης οικονομικής δραστηριότητας.

Όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2011, στο διάστημα αυτό μειώθηκε η παραγωγή του υποκλάδου των χαρτοκιβωτίων και κουτιών από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι, κατά 3,6%, ενώ η παραγωγή χάρτινων σάκων αυξήθηκε κατά 1,05%. Συγχρόνως, όμως, μειώθηκε η παραγωγή υλικού χαρτοποιίας για χαρτί υγείας και άλλα προϊόντα κατά 14,1%, του μη επιχρισμένου χαρτιού κατά 7,4%, των πτυσσόμενων χαρτοκιβωτίων από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι κατά 32,8%, των μαντιλιών και πετσετών για τον καθαρισμό από παρασκευάσματα καλλωπισμού κατά 7,7%. Η παραγωγή βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης υποχώρησε κατά 15,6%. Παράλληλα, κατεγράφη μείωση ήταν 8,9% στο χαρτί υγείας και 11,9% στις χαρτοπετσέτες και τα ρολά κουζίνας, στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων tissue.


Η παραγωγή του κλάδου των προϊόντων χάρτου αντιστοιχεί κατά την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2005, στο 2,3% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

Επίσης, όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, η παραγωγή χαρτικών κατά την τριετία 2009-2011 μειώθηκε συνολικά, σε σχέση με το 2008, κατά 14,2%.

Ο μέσος γενικός δείκτης του κύκλου εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2011 παρουσίασε μείωση κατά 4,5%, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, οπότε είχε καταγραφεί αύξηση κατά 1,7%. Η μέση αύξηση των τιμών των προϊόντων του κλάδου το 2011 ήταν 3,6%. Τα έσοδά του, που αποτελούν το 1,8% των συνολικών εσόδων του βιομηχανικού τομέα, το 2011 ήταν 8,6% υψηλότερα από τα έσοδα που είχε παρουσιάσει το έτος 2005. Σε σύγκριση με το έτος 2005, οι τιμές των προϊόντων του κλάδου ήταν 18,7% υψηλότερες από εκείνες του έτους 2005.

Ανοδικά κινήθηκαν τα έσοδά του μόνο κατά τους τέσσερις από τους δώδεκα μήνες του περασμένου έτους. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου το 2011 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, είχε ως εξής: -1,2% τον Ιανουάριο (-0,7% τον Ιανουάριο του 2010), +1,9% τον Φεβρουάριο (-3,0%), -10,7% τον Μάρτιο (+11,7%), -5,4% τον Απρίλιο (+2,2%), +1,4% τον Μάιο (+1,3%), -8,7% τον Ιούνιο (+1,4%), +1,9% τον Ιούλιο (-14,1%), -7,5% τον Αύγουστο (+18,0%), +16,7% τον Σεπτέμβριο (-21,6%), -11,0% τον Οκτώβριο (+9,8%), -11,5% τον Νοέμβριο (+6,5%) και -13,9% τον Δεκέμβριο (+6,1%).

Πτωτικά κινήθηκε άλλωστε και ο δείκτης των παραγγελιών που άντλησε ο κλάδος στη διάρκεια του 2011. Ο μέσος γενικός δείκτης των νέων παραγγελιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2011 παρουσίασε μείωση κατά 6,5%, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, οπότε είχε καταγραφεί αύξηση κατά 4,1%. Οι νέες παραγγελίες το 2011 ήταν, κατά μέσον όρο, 8,6% υψηλότερες από τις νέες παραγγελίες του έτους 2005. Η εξέλιξη των νέων παραγγελιών του κλάδου το 2011 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, είχε ως εξής: -2,3% τον Ιανουάριο (+1,3% τον Ιανουάριο του 2010), -2,5% τον Φεβρουάριο (+1,7%), -8,4% τον Μάρτιο (+6,6%), -7% τον Απρίλιο (+6,6%), +2,8% τον Μάιο (+1,9%), -11,3% τον Ιούνιο (+3,1%), -6% τον Ιούλιο (-10,8%), +0,3% τον Αύγουστο (+11,8%), -5,2% τον Σεπτέμβριο (-4,6%), -8,7% τον Οκτώβριο (+9,5%), -9,2% τον Νοέμβριο (+5,7%) και -17,0% τον Δεκέμβριο (+2,4%).

Η επιδείνωση του σχετικού δείκτη στα τέλη του 2011 προδιαγράφει για το 2012, όπως είναι φυσικό, ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.


ΑΠΕ-ΜΠΕ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger