29/3/12

Από τα 15 στα 4 ευρώ το κόστος του νέου ηλεκτρονικού τιμολογίου!

Σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα έχει εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και η ηλεκτρονικοποίηση των παραστατικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θα απαλλάξει τις επιχειρήσεις από σημαντικά διοικητικά βάρη, θα αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες των συναλλαγών και θα οδηγήσει στη δραστική μείωση του οικονομικού κόστους το οποίο για κάθε συναλλαγή θα είναι δεκάδες φορές χαμηλότερο.

Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι ενώ το κόστος του χάρτινου τιμολογίου κυμαίνεται από 7 έως 15 ευρώ, με το ηλεκτρονικό το κόστος θα πέσει σε 0,60 έως 4 ευρώ.

Επιπλέον, η αποϋλοποίηση των διαδικασιών θα σημάνει και νέες επιχειρηματικές δυνατότητες για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, η ηλεκτρονική διαβίβαση και διαχείριση, η παροχή εφαρμογών ως υπηρεσία, κλπ.

Επίσης, εκτιμάται ότι δημιουργούνται νέες δυνατότητες για την άμεση αξιοποίηση των ηλεκτρονικών δεδομένων των συναλλαγών από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Το έργο της προώθησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναπτύσσεται σε παράλληλους άξονες, σημαντικότερος εκ των οποίων ίσως είναι η προτυποποίηση των παραστατικών, σε συνεργασία με τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών.

Σημειώνεται τέλος ότι η δημόσια διαβούλευση για το μορφότυπο του ηλεκτρονικού τιμολογίου ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 10 Απριλίου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger