26/2/12

Ευκαιρία για επενδύσεις η καλλιέργεια μανιταριών!


Η καλλιέργεια μανιταριών σε όλο τον κόσμο ξεπερνά τους 10 εκατ. τόνους ετησίως. Η συνολική αξία του παραγόμενου προϊόντος ανέρχεται σε περίπου 45 δις ευρώ. Η Κίνα είναι μακράν η πρώτη χώρα σε παραγωγή καλύπτοντας το 75% της παγκόσμιας αγοράς μανιταριών (παραγωγή 7,5 εκατ. τόνοι ετησίως). Στην Ευρώπη ηγετικές θέσεις καταλαμβάνουν η Ολλανδία και η Πολωνία.

ΠΟΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα παρότι το κλίμα ευνοεί την καλλιέργεια μανιταριών, η παραγωγή δεν καλύπτει την ζήτηση και συνεπώς πραγματοποιούνται εισαγωγές από όλο τον κόσμο. Η κατανάλωση υπολογίζεται σε 11 χιλιάδες τόνους ετησίως, όταν η παραγωγή μανιταριών υπολογίζεται μόλις σε 3 χιλιάδες τόνους. Είναι εμφανής η ανάγκη για νέες επενδύσεις. το μόνο αρνητικό στοιχείο για τους νέους επενδυτές είναι το υψηλό κόστος δημιουργίας μιας μονάδας μανιταριών, όπως αναλύεται και παρακάτω.


Δύο είδη μανιταριών καλλιεργούνται σε επιχειρηματική βάση στην Ελλάδα:
1) το λευκό μανιτάρι (Agaricus)
2) και το πλευρωτό μανιτάρι (Pleurotus).

Η τάση στην χώρα αφορά την μείωση της παραγωγής των μανιταριών Agaricus και την παράλληλη αύξηση της παραγωγής των μανιταριών Pleurotus.

ΚΟΣΤΟΣ / ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το κόστος δημιουργίας μίας μονάδας καλλιέργειας μανιταριών, είναι συγκριτικά με άλλες μορφές αγροτικών επενδύσεων, μεγάλο. Ενδεικτικά αναφέρεται το κόστος και η ετήσια απόδοση για δύο από τις πιο δημοφιλείς καλλιέργειες.

1) Κόστος / Απόδοση Δημιουργίας μιας Μονάδας Καλλιέργειας Μανιταριών Pleurotus
ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
Μια μονάδα καλλιέργειας μανιταριού Pleurotus απαιτεί έκταση 4-6 στρεμμάτων.
ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:
Το κόστος της επένδυσης για 4-6 στρέμματα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 240.000 ευρώ.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:
Η παραγωγική δυναμικότητα μιας μονάδας μανιταριού Pleurotus είναι 70-150 τόνοι ανά έτος.

2) Κόστος Δημιουργίας μιας Μονάδας Καλλιέργειας Μανιταριών Agaricus
ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
Μια μονάδα καλλιέργειας μανιταριού Pleurotus απαιτεί έκταση 4-6 στρεμμάτων.
ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:
Το κόστος της επένδυσης για 4-6 στρέμματα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 450.000 ευρώ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:
Η παραγωγική δυναμικότητα μιας μονάδας μανιταριού Agaricus είναι 100-200 τόνοι ανά έτος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger