20/11/11

Σαλιγκάρια: μια μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία

Έσοδα που φθάνουν να ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ σε ετήσια βάση εξασφαλίζει ένα εκτροφείο σαλιγκαριών έκτασης 10 στρεμμάτων.

Εδώ και 25 χρόνια η κατανάλωση του σαλιγκαριού παρακολουθείται, και έχει σημειώσει συνεχή αύξηση η κατανάλωση τόσο φρέσκου όσο και τυποποιημένου προϊόντος, μια και αυτό το καθιστά διαθέσιμο όλο τον χρόνο.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες σημειώνεται σταθερά συνεχής αύξηση στις πωλήσεις φρέσκων, έτοιμων, αλλά και συσκευασμένων προϊόντων. Για το 2011, η χονδρική τιμή φρέσκου προϊόντος στην Ελλάδα είναι 3,80 ευρώ το κιλό, ενώ στη λιανική μπορεί να διατεθεί έως και 12 ευρώ το κιλό.

Ενδεικτικά για το 2008 η τιμή ήταν 3,50 ευρώ, το 2009 η τιμή ανά κιλό ήταν 3,70, το 2010 αυξήθηκε στα 3,75 ευρώ το κιλό και φέτος κινείται στα επίπεδα των 3,80 ευρώ το κιλό.

Κατά το πρώτο έτος δραστηριότητας δεν υπάρχουν έσοδα, επειδή τα σαλιγκάρια που γεννιούνται δεν καταφέρνουν να φτάσουν το απαιτούμενο εμπορεύσιμο μέγεθος.

Η απόδοση αρχίζει έπειτα από 1,5 χρόνο. Η απόδοση εξαρτάται πολύ από τη διαχείριση του εκτροφέα. Ενας μέσος όρος είναι τα 800 κιλά με μέγιστο όριο τα 1.500 κιλά το στρέμμα, αλλά χωρίς να υπάρχει κατώτερο όριο (εάν ο άνθρωπος που διαχειρίζεται το χωράφι δεν είναι εκεί και δεν κάνει τις απαιτούμενες εργασίες στους σωστούς χρόνους). Υπολογίζοντας τη χαμηλότερη μέση απόδοση των 800 κιλών, τα έσοδα ανά στρέμμα φθάνουν τις 3.000 ευρώ. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα για ένα εκτροφείο της τάξης των 10 στρεμμάτων ανέρχονται σε ετήσια βάση στις 30.000 ευρώ.

Η πρώτη συγκομιδή των σαλιγκαριών που γεννήθηκαν την προηγούμενη χρονιά ξεκινά εντός του δεύτερου έτους δραστηριότητας. Τον τρίτο χρόνο θα πρέπει πλέον να έχει επιτευχθεί η πλήρης λειτουργία του εκτροφείου.

Τα σαλιγκάρια θα έχουν πια προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον και θα έχει σταματήσει η θνησιμότητα, που είναι χαρακτηριστικό του πρώτου χρόνου.

Απόσβεση της επένδυσης σε περίπου 2-3 χρόνια
Τα ετήσια έξοδα του εκτροφέα είναι οι σπόροι που αγοράζει. Από εκεί και πέρα, τα βασικότερα έξοδα είναι το νερό, εργατικά, ρεύμα, συντήρηση μηχανημάτων, μεταφορικά.
Η εκτροφή με βάση μια μέση ετήσια παραγωγή ανά στρέμμα των 800 κιλών είναι ικανή να αποφέρει την απόσβεση της αρχικής επένδυσης στα 2-3 έτη συνήθως.

Εύκολα συμπεραίνει κανείς, λαμβάνοντας υπόψη τη σταθερότητα της χονδρικής τιμής, ότι η εκτροφή σαλιγκαριών σε βάθος χρόνου 5 ετών είναι ικανή να αποφέρει απόδοση της τάξεως του 10% ετησίως επί του συνολικού ποσού που επενδύεται στα χρόνια αυτά.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το υψηλότερο κόστος για τη διαχείριση του εκτροφείου είναι τα εργατικά. Εάν ο σαλιγκαροτρόφος διαχειρίζεται ο ίδιος το εκτροφείο του, τότε το εισόδημα είναι μεγαλύτερο και μπορεί να εγγυηθεί σε μια οικογένεια τη δυνατότητα καλής διαβίωσης.


Δύο οι κατηγορίες των εκτροφέων σαλιγκαριών
Οι εκτροφείς σαλιγκαριών χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
Επαγγελματίες σαλιγκαροτρόφοι, που το εκτροφείο αποτελεί γι' αυτούς συμπληρωματική δραστηριότητα, για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Ιδιώτες, συνεχίζοντας την κύρια ασχολία τους, αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους στη σαλιγκαροτροφία, επενδύοντας αρχικά σχετικά μικρά κεφάλαια. Η έκταση του εκτροφείου για τη συγκεκριμένη κατηγορία έχει μέσο όρο τα 5 στρέμματα.
Επενδυτές που έχουν από 10 έως 300 στρέμματα. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός αυτών των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά. Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται για μεγάλες και οργανωμένες επιχειρήσεις, που χρειάζονται προσωπικό κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου.

Καλλιεργείται από την Αίγυπτο μέχρι τη Φινλανδία
Το σαλιγκάρι δεν επηρεάζεται από το υψόμετρο του εκτροφείου (πεδινό - ορεινό) και καλλιεργείται σε περιοχές με ζεστό κλίμα όπως η Αίγυπτος, η Τυνησία αλλά και σε περιοχές με ψυχρό κλίμα όπως η Σουηδία και η Φινλανδία. Σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής σας, όμως, σας δίνεται η ανάλογη μελέτη και συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών. H σαλιγκαροτροφία είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη παραγωγή, γι' αυτό κάθε μελλοντικός εκτροφέας θα πρέπει:
  1. Nα έχει γνώσεις αγροτικών εργασιών και να διαθέτει υπομονή, καθώς το πρώτο εισόδημά του θα έρθει μετά από 18 μήνες.
  2. Nα διαθέτει εδαφική έκταση τουλάχιστον πέντε στρεμμάτων ώστε να αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί.

Προϋπολογισμός
Στα 14.5000 ευρώ περίπου ανέρχεται το κόστος για τη δημιουργία ενός εκτροφείου σαλιγκαριών έκτασης 5 στρεμμάτων. Για την έναρξη κάθε δραστηριότητας χρειάζεται η προσεκτική εξέταση των οικονομικών παραγόντων, των δυνατοτήτων δημιουργίας εισοδήματος και της εξασφάλισης κεφαλαίων και επενδύσεων.

Ο οικονομικός προϋπολογισμός ενός εκτροφείου σαλιγκαριών είναι πολύ δύσκολο να γίνει, καθώς βασίζεται σε όλες τις ιδιαιτερότητες του κάθε εκτροφείου (όπως τοποθεσία, νερό, έδαφος, τοπογραφικό, υλικά που θα χρησιμοποιηθούν) και γενικά σε οτιδήποτε χαρακτηρίζει μια καλλιέργεια, πόσω μάλλον όταν συνδυάζει και τη ζωική παραγωγή.


Το κόστος χωρίζεται σε 2 τομείς: την αρχική διαμόρφωση του χωραφιού (συρματόπλεγμα, λαμαρίνα, πασσάλους, μπεκάκια, λιπάνσεις, απολυμάνσεις εδάφους), γύρω στα 1.000-1.500 ευρώ το στρέμμα. Βέβαια, εξαρτάται πολύ από την επιλογή των υλικών και από το τι υπάρχει ήδη στο χωράφι. Στα έξοδα αυτά δεν περιλαμβάνεται φυσικά η γεώτρηση (αν δεν υπάρχει), πιθανά μηχανήματα βελτίωσης του νερού.

Για τα 5 στρέμματα το κόστος είναι 14.500 ευρώ, όπου περιλαμβάνονται οι πρώτες ύλες που αγοράζονται μία φορά (δίχτυ, σαλιγκάρια, τεχνογνωσία) και οι σπόροι, η τροφή των σαλιγκαριών, οι οποίοι είναι το ετήσιο έξοδο των εκτροφέων. Για τα 10 στρέμματα το κόστος ανέρχεται στις 28.000 ευρώ.

Οι μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου (ανοιχτού τύπου) που έχουν ιδρυθεί από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν τετραπλασιαστεί και μέχρι τα μέσα του χρόνου αναμένεται να φτάσουν τις 127. Η γεωγραφική τους κατανομή καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου, τον Εβρο και κάποιες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

Η Fereikos-Helix προτείνει τη δημιουργία ανοιχτού σαλιγκαροτροφείου ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου, σύμφωνα με το πρότυπο του Διεθνούς Ιταλικού Ινστιτούτου, σε ελεύθερη γη, χωρίς σκεπάσματα. Εκτός του ότι το σαλιγκάρι αναπτύσσεται στο φυσικό του περιβάλλον, το μοντέλο αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως λιγότερα κόστη και λιγότερες εργατοώρες.

Κάποιες από τις χώρες που έχουν υιοθετήσει ήδη το ιταλικό σύστημα είναι οι παρακάτω: Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Αλβανία, Βουλγαρία, Σουηδία, Ελβετία, Φινλανδία, Περού, Σερβία, Εκουαδόρ.

Παρατηρώντας την παγκόσμια τάση για τα φυσικά, παραδοσιακά, βιολογικά και γνήσια προϊόντα, η Μαρία Βλάχου υπογραμμίζει ότι "δεν μπορούμε να σκεφτούμε τη μέθοδο του κλειστού τύπου όπου τα σαλιγκάρια τρέφονται με σιτηρέσια και χημικά, εν αντιθέσει με του ανοιχτού ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου. Κι αυτό δεν είναι για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά προπάντων για οικονομικούς (ιδιαίτερα σε αυτή την παγκόσμια οικονομική κρίση), καθώς τα σιτηρέσια κοστίζουν πολύ παραπάνω από τα έσοδα του τελικού προϊόντος".

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
H σαλιγκαροτροφία συμπεριλαμβάνεται στις επενδύσεις που οι νέοι αγρότες μπορούν να υλοποιήσουν ώστε να πετύχουν τους δεσμευτικούς στόχους του επιχειρηματικού τους σχεδίου και η επένδυση στον τομέα αυτό εντάσσεται στο μέτρο 121 που αφορά στα σχέδια βελτίωσης, για τα οποία η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας, στο τηλέφωνο 210-5275271, αλλά και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr . Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Η ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται μέσω του πληροφορικού συστήματος έως και τις 31/5/2011.

Fereikos-Helix: Tηλ. 27410 80165.

Μονόδρομος για τους νέους παραγωγούς οι ιδιωτικές εταιρείες
Τα σαλιγκάρια είναι μάλλον "πονεμένη ιστορία" για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης -όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων P&P, Πάνος Παναγιωτόπουλος-, το οποίο δεν διαθέτει στο κοινό την απαραίτητη ενημέρωση, στην οποία πρωτοστατούν οι ιδιωτικές εταιρείες που οργανώνουν καλλιέργειες.

Κώστας Νάνος / ethnos.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger