24/11/11

Ταχυδρομική αγορά: σε πτώση και το 2010, έρχεται η απελευθέρωση της αγοράς

Το 2010 είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πτώσης των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων και των συνολικών εσόδων της αγοράς, σύμφωνα με τη μελέτη της Εθνικής Επιτροπής τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την ελληνική αγορά το 2010.

Η μελέτη, η οποία εκδίδεται, σε ετήσια βάση, αναδεικνύει σημαντικά ζητήματα, που αναμένεται να επιδράσουν στη ρύθμιση και λειτουργία του κλάδου, ενόψει μάλιστα της απελευθέρωσής του από την 1η Ιανουαρίου του 2013.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι παράγοντες, που διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η ελληνική ταχυδρομική αγορά, ενώ αναλύονται τα βασικά της μεγέθη, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία των αδειοδοτημένων παρόχων για το 2010. Παρατίθεται, ακόμα, το ελληνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και τέλος, η μελέτη ολοκληρώνεται με επισκόπηση της ευρωπαϊκής ταχυδρομικής αγοράς.

Βάσει των στοιχείων αυτών, διαφαίνονται οι πολλαπλές και πολύπλοκες προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο ταχυδρομικός κλάδος, σήμερα. Ειδικότερα:

- Οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης είναι πλέον ορατές, με το 2010 να είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πτώσης των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων και των συνολικών εσόδων της αγοράς. Ειδικότερα, το σύνολο των διακινηθέντων αντικειμένων παρουσίασε πτώση κατά 6,8% σε σχέση με το 2009. Αντίστοιχα, από πλευράς εσόδων, η συνολική μείωση ήταν 5%. Επιπλέον, σημαντική ήταν η μείωση του απασχολούμενου προσωπικού σε ποσοστό 10,3%.

- Η διάδοση νέων μορφών επικοινωνίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας συντελεί στην ολοένα αυξανόμενη υποκατάσταση των παραδοσιακών ταχυδρομικών υπηρεσιών και επιφέρει περαιτέρω μείωση των διακινούμενων όγκων και συνεπώς των εσόδων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η μείωση του επιστολικού ταχυδρομείου σε σχέση με το 2009 άγγιξε το 7,3% (μείωση κατά περίπου 51,5 εκατ. τεμάχια).

- Η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε συνδυασμό με την επικείμενη απελευθέρωση των μεταφορών επηρεάζουν σημαντικά την αγορά, καθώς το πλήθος των διακινούμενων δεμάτων παρουσίασε αύξηση κατά 8,6% (αύξηση κατά περίπου 1,6 εκατ. τεμάχια).

Με στόχο την ουσιαστική απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς, τα στοιχεία και τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης θα συμβάλλουν σημαντικά στο έργο της ΕΕΤΤ, η οποία σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επιδιώκει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Καθολικής Υπηρεσίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger